Det sker i marts

03-Marts-2019

Fastelavnsgudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste i Glumsø kirke kl. 10:30. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i præstegården. Det er spejderne, der står for arrangementet.

Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften.Det henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavn-stiden og varer til påske. Fastelavnstiden kaldes også for kar-nevalstiden - karneval som i carne vale, altså "farvel" kød eller "uden kød". For i fastetiden op til påske måtte man ikke spise kød.

07-Marts-2019

Syng foråret ind

Vi synger foråret ind i Længen ved Glumsø Præstegård kl. 19:00.
Efter grå og kolde dage længes vi efter lys og varme. Det kan
man høre, når vi synger nogle af de dejlige forårssange. Der bliver mulighed for at ønske sange. Suså Kirkekor medvirker og der tilbydes kaffe/te og en
småkage undervejs. Det er gratis og alle er meget velkomne til at være med til at byde foråret velkommen.

31-Marts-2019

Konfirmandgudstjeneste

Årets konfirmander står for gudstjenesten i Glumsø kirke kl. 14:00.

17-Februar-2019

MUKO i Glumsø Kirke

Musikstuderendes Kor – MUKO – består af 70 studerende fra Musikvidenskab ved Københavns Universitet. MUKO er et kor med rødder i hele landet, og de bestræber sig på, to gange om året at komme udenfor København.

Vi er så heldige, at de har valgt at bruge en weekend med hinanden i Glumsø. I den anledning har de tilbudt at deltage i gudstjenesten i Glumsø Kirke den 17. februar, hvor de både bidrager med musikalske indslag undervejs og får vores fælles salmer til at løfte taget.

Koret har eksisteret siden 1946 og har de sidste år udviklet sig til at være et stort, ambitiøst kor, der har sunget koncerter i både Danmark og udlandet.

21-Februar-2019

På krydstogt i Højskolesangbogen

Sognehøjskolens sidste foredrag i denne sæson er om højskolesangbogen.
"På historisk krydstogt i Højskolesangbogen - danskernes drømmebog" kalder foredragsholderen, Aage Augustinus sit foredrag.

Foredraget finder sted i Længen i Præstegården i Glumsø torsdag d. 21. februar kl. 19:30. Det er gratis at deltage, og der bliver budt på kaffe og the.

Aage Augustinus er cand. mag. i historie & religion, tidl. forstander på Ask Højskole
og Rude Strand Seniorhøjskole og tidl.
valgmenighedspræst i Odder og Gl.Rye.

Babysalmesang

Det er for de helt små fra 0-1-år og deres voksne - en mor - en far eller en bedsteforældre. Vi synger, læser og laver rytmer sammen.

Det foregår hver torsdag kl 10:00-11:30. Vi slutter med kaffe/the og hyggeligt samvær.

Kom og vær med i Længen i Præstegården.

Tilmelding til organist Santa Reinbergs på SMS 5139 4173. Eller santareinbergs@gmail.com.


 

Søndag d. 13. januar kl. 16:00.

Konfirmandgudstjeneste i Bavelse Kirke. Det er en anderledes gudstjeneste, der drejer sig om middelalder, mørke og mystik.

Forårets konfirmander har arbejdet med fødsel og død. Som afslutning på temaet holder de en gudstjeneste, og det sker i Bavelse Kirke, hvor middelalderen ånder i murene.

Konfirmanderne står selv for hele gudstjenesten og inviterer til at lade sig rive med af stemningen.

Julegudstjenester

Torsdag d. 6. december:

Kl. 14:00 i Bavelse Kirke: Seniorgudstjeneste, hvor alle er velkomne og hvor også beboerne på plejecenter Søvang deltager.

Kl. 19:00 i Glumsø Kirke: "Vi synger julen ind". Julestemning i kirken med tonerne af jul. Suså Pigekor og Suså Kirkekor synger julen ind. Men der vil også blive sunget både gamle og nye salmer. Fløjtenisten Tine Karlshøj-Andersen vil være med tilat gøre det ekstra festligt. Sognepræsten vil læse en julehistorie og alle er velkomne.

Juleaften d. 24. december

Kl. 13:00 og 15:30 i Glumsø Kirke.

Kl. 14:15 i Bavelse Kirke.

1. Juledag d. 25. december

Kl. 09:00 i Glumsø Kirke

2. juledag d. 26. december henvises til en af provstiets andre kirker.


 

Koncert i Næsby Kirke 11. november

Duoen Dorthe Zielke (trompet) og Søren Johannsen (orgel) har tidligere spillet i Næsby kirke med stor succes. Dengang var Carl Nielsen i centrum.

Nu har vi overtalt duoen til at komme igen den 11. november kl. 15 i Næsby kirke. Koncerten hedder ’Den store fortælling’ - titlen på Arne Haugen Sørensens nyeste og hidtil største maleri. 

Koncerten er en billedkoncert over Bibelens kernefortællinger med mesterværker af Mozart, Beethoven, Strauss og Mahler.

Zielke & Johansen: Den store fortælling
11. november kl. 15 i Næsby kirke.

Alle er velkomne. Fri entré.

Konfirmandgudstjeneste i oktober

I Næsby Kirke er der søndag d. 7. oktober kl. 14:00 konfirmandgudstjeneste.

Her vil de unge, der skal konfirmeres til foråret, stå for gudstjenesten. De vil tage imod forældre og andre i kirkedøren og sørge for, at der bliver uddelt salmebøger. De unge vil også selv læse tekster og bønner og skrive dagens prædiken. Måske vil der også en, der læser den prædiken, som de har skrevet i fællesskab.

Dåbsbørnenes æblehøst i oktober

Medlem af Menighedsrådet, Tove Karlshøj Petersson

Lørdag d. 27. oktober kl. 10:00 er der æblehøstgudstjeneste i Glumsø Kirke.

Alle børn, der bliver døbt i pastoratets kirker, får et håndsyet filtæble med navn og dato. Ved dåben bliver æblet hængt på træet i kirken, og et par gange om året bliver børnene og deres familier inviteret til en æblehøstgudstjeneste.

I oktober var det "Nat i Næsby"

Onsdag d. 31. oktober kl. 19:00 er der aftengudstjeneste uden facit.

Sådan kalder sognepræst Annette Kruhøffer en stemningsfuld aftengudstjeneste. Næsby Kirke bliver oplyst med levende lys. Gennem poesi, sang og musik skabes mulighed for eftertanke eller et lille rum for ro og skønhed.

Frivillige deltager i læsningerne, og du er velkommen til at kontakte sognepræsten, hvis du har lyst til en mere aktiv rolle. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en servering. Det forventes, at alle er hjemme igen før kl. 21:00.