Åbent Hus i præstegården

Håndværkerne er færdige og har afleveret den nystandsatte Glumsø præstegård til Menighedsrådet.

Søndag d. 16. sept. inviterer Menighedsrådet hele menigheden til Åbent Hus.

Få hele historien om renoveringen, når menighedsrådets medlemmer viser rundt og fortæller om den smukke, gamle og nu moderne præstegård.

Det er efter høstgudstjenesten kl. 10:30 i Glumsø Kirke, omkring kl. 12:00.


Korene igang med ny sæson

Kirkernes kor og babysalmesang synger igen efter sommerpausen. Find tid og sted her:

Babysalmesang for babyer 0-12 mdr. om torsdagen kl. 10-11:30 i Længen i præstegården.

Suså Pigekor for piger fra 1.-6. klasse synger i Glumsø Kirke om torsdagen kl. 15-16:30.

Suså Kirkekor synger i Glumsø Kirke om torsdagen kl. 18:30-20:15. Alle er velkomne.


Minikonfirmander

Kom og vær med. Det er for alle drenge og piger i 3. klasse og foregår i Glumsø Kirke og i 'Længen'. Det er sognepræst Annette Kruhøffer og kirkesanger Linn Lenna, der står for undervisningen.

Holdet begynder den 26. september kl. 14-15:30. Det er gratis og tilmeldingen sker til Linn Lenna på mail - linnlenna@icloud.com.


Kom og hør på!

Det fælles menighedsråd for Glumsø, Bavelse og Næsby sogne holder altid åbne møder, hvor alle velkomne og har mulighed for at komme og høre på.

Møderne bliver holdt i menighedshuset Længen i Glumsø præstegård kl. 18:30, og rådet holder fast møde hver måned - undtaget dog juli og december.

Næste møde er d. 09. oktober.

Vagn Birk Jensen er gået på pension

Tidligere sognepræst og provst, Vagn Birk Jensen, Tyvelse, gik på pension 1. september.
Vagn Birk Jensen holdt sin afskedsprædiken i Tybjerg Kirke midt i august med en meget velbesøgt reception efterfølgende på privatskolen i Tybjerg.