Det sker i september

29-September-2019

Høstgudstjeneste

Bavelse Kirke kl. 10:30 er der høstgudstjeneste. Ved høstgudstjenesten takker vi for, at vi har, hvad vi skal bruge. Det er en mere traditionel gudstjeneste og Susaa Kirkekor medvirker.

22-September-2019

Høstgudstjeneste

Glumsø Kirke kl. 10:30 er der høstgudstjeneste med medvirken af Suså Pigekor. Ved høstgudstjenesten takker vi for, at vi har, hvad vi skal bruge.
Det er en meget familievenlig høstgudstjeneste.

17-September-2019

MØD 3 STÆRKE KVINDER FRA TANZANIA

Tre kvinder fra Danmissions partnere i Tanzania er kommet til Norden for at fortælle om deres liv. Hvordan blev de til det, de er? Og hvad bidrager de hver især med i deres kirkelige arbejde?
Anatoria Aligaweza er 56 år, mor til fire og leder af Karagwe stifts menighedsudviklingsprogram. Lilian Kafuruki er 45 år og ugift, gynækolog og overlæge på Nordveststiftets hospital Ndolage. Og Adria Erasmi på 35 år er mor til tre og kasserer i Mwanza stift.
De besøger Danmission som genbesøg efter en studietur til Tanzania i februar. På deres vej gæster de Glumsø. Grib chancen, kom og mød dem. Menighedsrådet er vært ved kaffe/te og kage.

11-September-2019

Damernes ven

I foråret indledte sognepræsten en række populære foredrag om Danmarks konger. De fortsætter i efteråret, og det er den anden onsdag i hver måned kl. 10.30-12. Vi mødes til kaffe, sang og Danmarkshistorie i Længen. Det koster 20 kr. for kaffe, rundstykker og wienerbrød. Overskuddet går til en tur, vi planlægger at gennemføre til foråret.
Vi tager kongerækken, en for en, og man kan sagtens springe ind, selvom man ikke kender forhistorien. Den første fortælling drejer sig om Svend Estridsen - Damernes ven (og kirkens organisator)

05-September-2019

Babysalmesang

Babysalmesang er gratis og henvender sig til alle babyer fra 0-12 måneder ledsaget af mor, far eller bedsteforældre.

Vi synger, danser og laver rytmer sammen. Det slutter med formiddagskaffe/-te og hyggeligt samvær.

Det løber over 10 torsdage undtagen uge 42 og begynder 5. september 2019 kl. 10-11:30.
Tilmelding: sms til organist Santa Reinbergs, tlf. 51 39 41 73.

29-August-2019

Kirkernes Kor

Kirkernes to kor begynder den nye sæson efter sommerferien torsdag d. 29. august 2019.

Suså Pigekor er for alle piger fra 1.-6. klasse, og det er gratis at deltage.
Vi mødes i Glumsø Kirke kl. 15:00 og synger en times tid. Derefter går vi over i Længen og hygger med boller og saftevand.

Suså Kirkekor. Kom og syng med. Vi synger i Glumsø Kirke kl. 19:00. Det er gratis at være med.

Har du brug for flere oplysninger, så send sms eller ring til organist Santa Reinbergs på 51 39 41 73 eller send mail: santareinbergs@gmail.com

11-August-2019

Seniorgudstjeneste

På skrænten foran plejecenter Søvang og med en smuk udsigt over Glumsø sø er der seniorgudstjeneste kl. 10:30 søndag d. 11. august. Gudstjenesten er med sognepræst Annette Kruhøffer.

10-Juli-2019

Hardeknud og hans brødre

Sognepræst Annette Kruhøffer fortæller om kongerækken én for én. Selv om man ikke har deltaget tidligere, kan man sagtens springe ind. Vi er nået op til slutningen af vikingetiden.
Det koster 20 kr. for kaffe/te og rundstykker, og tilmelding er ikke nødvendig.
Den 10. juli er fortællingen om Hardeknud og hans brødre kl. 10.30-12 i Længen.

25-Juli-2019

Blus over Bavelse

En aften med refleksion og stilfærdig glæde over lyset og livet. Der er en kort prædiken, som snarere stiller spørgsmål end giver svar. Vi læser tekster, der får os til at tænke, og vi synger både salmer og sange, som får os til at føle.
Efter gudstjenesten går vi ud og ser solen gå ned over søen, mens vi nyder et glas bobler og luner os ved et bål.
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne d. 25. juli kl. 19 i Bavelse kirke.

18-Juni-2019

Konfirmandindskrivning

Det nye hold konfirmander skal indskrive sig tirsdag den 18. juni i tidsrummet 14-17 i Længen, Storegade 24, 4171 Glumsø. Medbring gerne dåbsattest.Er du forhindret i at møde op denne dag, skal du tilmelde dig direkte til præsten på telefon 20 84 67 38. Du får så tilsendt et tilmeldingsskema via mail, der skal udfyldes og returneres.

Konfirmationerne i 2020 bliver på følgende dage: Glumsø Kirke: Søndag d.3.maj og Bededag d.8.majNæsby og Bavelse Kirker: Søndag d.10.maj.

Der er også en mulighed for at tilmelde barnet til konfirmationsforberedelse og konfirmation elektronisk med NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Linket til elektronisk tilmelding er: https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmation. Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt os på mail her glumsoe.sogn@km.dk.

16-Juni-2019

Gæsteprædikant

Søndag den 16. juni kommer godsejer og tidligere minister Britta Schall Holberg som gæsteprædikant i Glumsø kirke. Hun prædiker over teksten om Jesus og Nikodemus, der taler sammen om Guds rige.Efter prædikenen bliver der serveret en leverpostejmad i kirken til dem, der har tid til at blive lidt længere og tale om teksten, salmerne og de tanker, det har vakt i os.

12-Juni-2019

Knud den Store

Kl. 10:30 i Længen er der formiddagsmøde, hvor sognepræst Annette Kruhøffer fortæller om vikingekongen Knud den Store, der skabte et Nordsøimperium bestående af England, Danmark, Norge og en del af Sverige. Det koster 20 kr. at være med.

15-Juni-2019

Glumsø fejrer Dannebrog

For 800 år siden dalede Dannebrog ned fra Himlen. Sådan siger sagnet.Valdemar Sejr drog på korstog til Estland, og i begyndelsen gik det godt for danskerne. Den 15. juni 1219 overfaldt estlænderne dog den danske lejr ved Lyndanise. Danskerne var trængt, men ærkebiskop Anders Sunesen knælede på en høj, rakte armene op mod Gud og bad så mindeligt om, at danskerne måtte sejre. Og midt under kampen dalede så vores flag ned som et tegn på, at danskerne ville sejre. Historien er gammel - den kendes allerede fra begyndelsen af 1500-tallet. Men den er nok ikke helt sand. Fire steder bliver fanens fødselsdag derfor fejret i år: I København, Vordingborg, Estland (hvor dronning Margrethe del-tager) og i Glumsø.Vores fejring sker den 15. juni på 800-års dagen. Alle byens fanebærende foreninger vil samles kl. 13.30 ved Glumsø Kro og gå ned gennem Storegade med et par stop undervejs. Klokken 14 holder vi festgudstjeneste i Glumsø kirke, hvorefter vi samles i præstegårdshaven til kaffe og sang. Flaget er der for os, når vi har en mærke-dag. Kom derfor gerne og vær med til at fejre Dannebrog på fødselsdagen. Annette Kruhøffer

26-Maj-2019

Koncert med akademisk kor.

Glumsø Kirke kl. 16:00. Gratis adgang.
Akademisk Kor giver koncert fire gange årligt, og medlemmerne af koret er udvalgt efter en overvejelse af både deres musikalitet og deres stemmes klang og særegenhed.
Det er med glæde, at vi kan kan fortælle, at Akademisk kor kommer til Glumsø og giver koncert. Der er gratis adgang.

25-Maj-2019

Æblehøstgudstjeneste

Kl. 10:00 i Glumsø Kirke. Hvert dåbsbarn får ved dåben et æble af filt med dets navn og dåbsdato broderet på. Æblet bliver i første omgang hængt på et 'æbletræ' i kirken, og et par gange om året høstes æblerne ved en familievenlig æblehøstgudstjeneste, hvor vi får en historie og synger nogle sange. Alle dåbsbørn og deres familier bliver inviteret med til gudstjenesten. Bagefter spiser vi en sandwich og drikker æblemost til. Dåbsbørnene får en invitation pr post eller mail, men andre er også velkomne.

09-Maj-2019

Hymne til livsglæden

Kl. 19:00 i Næsby Kirke. Bøgen er sprunget ud, og vi vil udtrykke vores glæde ved alt det, der gror omkring os ved at synge fra Højskolesangbogen.
Suså Kirkekor og Suså Pigekor medvirker. Menighedsrådet byder på en forfriskning i våbenhuset. Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

08-Maj-2019

Fortællingen om Svend Tveskæg

Formiddagsmøde om Danmarks historie med sognepræst Annette Kruhøffer kl. 10:30-12:00 i Længen. Der bydes på formiddagskaffe og rundstykke. Det koster 20 kr. at være med.

Det sker i april

04-April-2019

Seniorgudstjeneste

Seniorgudstjeneste torsdag den 4. april 2019 kl. 14.00 i Bavelse Kirke.
Kom og vær med til gudstjeneste i Bavelse Kirke denne eftermiddag. Gudstjenesten afholdes i fællesskab mellem Tyvelse og Glumsø pastorater og begge vore sognepræster deltager. Efterfølgende vil der være mulighed for en kop kaffe i kirken. Alle er meget velkomne.

04-April-2019

Rod i kirken

Kirken åbner sig for alle børn og barnlige sjæle, der har lyst til at tænke over kristendommens store sandheder, men som ikke kan sidde stille.

Rod i kirken d. 4. april kl. 17-19:00 i Glumsø Kirke.
Efter den anderledes gudstjeneste spiser vi sammen i Længen.
Suså Pigekor medvirker. Alle er velkomne - især børn og deres voksne.

10-April-2019

Om Harald Blåtand

Formiddagsmøder

Sognepræst Annette Kruhøffer er også middelalderhistoriker. Det får menigheden nu en helt særlig glæde af med formiddagsmøder om Danmarks historie.

Onsdag d. 10. april kl. 10:30-12:00 holder sognepræst Annette Kruhøffer foredrag om Harald Blåtand- Det er et foredrag i rækken om Danmarks historie og foregår i Længen. Der bydes på formiddagskaffe og rundstykke. Det koster 20 kr. at deltage.

18-April-2019

Gudstjeneste med spisning

Skærtorsdag d. 18. april er der gudstjeneste i Glumsø Kirke kl. 17:00. Suså Kirkekor medvirker.
Efter gudstjenesten er der inviteret til spisning i Længen.

03-Marts-2019

Fastelavnsgudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste i Glumsø kirke kl. 10:30. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i præstegården. Det er spejderne, der står for arrangementet.

Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften.Det henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavn-stiden og varer til påske. Fastelavnstiden kaldes også for kar-nevalstiden - karneval som i carne vale, altså "farvel" kød eller "uden kød". For i fastetiden op til påske måtte man ikke spise kød.

07-Marts-2019

Syng foråret ind

Vi synger foråret ind i Længen ved Glumsø Præstegård kl. 19:00.
Efter grå og kolde dage længes vi efter lys og varme. Det kan
man høre, når vi synger nogle af de dejlige forårssange. Der bliver mulighed for at ønske sange. Suså Kirkekor medvirker og der tilbydes kaffe/te og en
småkage undervejs. Det er gratis og alle er meget velkomne til at være med til at byde foråret velkommen.

31-Marts-2019

Konfirmandgudstjeneste

Årets konfirmander står for gudstjenesten i Glumsø kirke kl. 14:00.

17-Februar-2019

MUKO i Glumsø Kirke

Musikstuderendes Kor – MUKO – består af 70 studerende fra Musikvidenskab ved Københavns Universitet. MUKO er et kor med rødder i hele landet, og de bestræber sig på, to gange om året at komme udenfor København.

Vi er så heldige, at de har valgt at bruge en weekend med hinanden i Glumsø. I den anledning har de tilbudt at deltage i gudstjenesten i Glumsø Kirke den 17. februar, hvor de både bidrager med musikalske indslag undervejs og får vores fælles salmer til at løfte taget.

Koret har eksisteret siden 1946 og har de sidste år udviklet sig til at være et stort, ambitiøst kor, der har sunget koncerter i både Danmark og udlandet.

21-Februar-2019

På krydstogt i Højskolesangbogen

Sognehøjskolens sidste foredrag i denne sæson er om højskolesangbogen.
"På historisk krydstogt i Højskolesangbogen - danskernes drømmebog" kalder foredragsholderen, Aage Augustinus sit foredrag.

Foredraget finder sted i Længen i Præstegården i Glumsø torsdag d. 21. februar kl. 19:30. Det er gratis at deltage, og der bliver budt på kaffe og the.

Aage Augustinus er cand. mag. i historie & religion, tidl. forstander på Ask Højskole
og Rude Strand Seniorhøjskole og tidl.
valgmenighedspræst i Odder og Gl.Rye.

Babysalmesang

Det er for de helt små fra 0-1-år og deres voksne - en mor - en far eller en bedsteforældre. Vi synger, læser og laver rytmer sammen.

Det foregår hver torsdag kl 10:00-11:30. Vi slutter med kaffe/the og hyggeligt samvær.

Kom og vær med i Længen i Præstegården.

Tilmelding til organist Santa Reinbergs på SMS 5139 4173. Eller santareinbergs@gmail.com.


 

Søndag d. 13. januar kl. 16:00.

Konfirmandgudstjeneste i Bavelse Kirke. Det er en anderledes gudstjeneste, der drejer sig om middelalder, mørke og mystik.

Forårets konfirmander har arbejdet med fødsel og død. Som afslutning på temaet holder de en gudstjeneste, og det sker i Bavelse Kirke, hvor middelalderen ånder i murene.

Konfirmanderne står selv for hele gudstjenesten og inviterer til at lade sig rive med af stemningen.

Julegudstjenester

Torsdag d. 6. december:

Kl. 14:00 i Bavelse Kirke: Seniorgudstjeneste, hvor alle er velkomne og hvor også beboerne på plejecenter Søvang deltager.

Kl. 19:00 i Glumsø Kirke: "Vi synger julen ind". Julestemning i kirken med tonerne af jul. Suså Pigekor og Suså Kirkekor synger julen ind. Men der vil også blive sunget både gamle og nye salmer. Fløjtenisten Tine Karlshøj-Andersen vil være med tilat gøre det ekstra festligt. Sognepræsten vil læse en julehistorie og alle er velkomne.

Juleaften d. 24. december

Kl. 13:00 og 15:30 i Glumsø Kirke.

Kl. 14:15 i Bavelse Kirke.

1. Juledag d. 25. december

Kl. 09:00 i Glumsø Kirke

2. juledag d. 26. december henvises til en af provstiets andre kirker.


 

Koncert i Næsby Kirke 11. november

Duoen Dorthe Zielke (trompet) og Søren Johannsen (orgel) har tidligere spillet i Næsby kirke med stor succes. Dengang var Carl Nielsen i centrum.

Nu har vi overtalt duoen til at komme igen den 11. november kl. 15 i Næsby kirke. Koncerten hedder ’Den store fortælling’ - titlen på Arne Haugen Sørensens nyeste og hidtil største maleri. 

Koncerten er en billedkoncert over Bibelens kernefortællinger med mesterværker af Mozart, Beethoven, Strauss og Mahler.

Zielke & Johansen: Den store fortælling
11. november kl. 15 i Næsby kirke.

Alle er velkomne. Fri entré.

Konfirmandgudstjeneste i oktober

I Næsby Kirke er der søndag d. 7. oktober kl. 14:00 konfirmandgudstjeneste.

Her vil de unge, der skal konfirmeres til foråret, stå for gudstjenesten. De vil tage imod forældre og andre i kirkedøren og sørge for, at der bliver uddelt salmebøger. De unge vil også selv læse tekster og bønner og skrive dagens prædiken. Måske vil der også en, der læser den prædiken, som de har skrevet i fællesskab.

Dåbsbørnenes æblehøst i oktober

Medlem af Menighedsrådet, Tove Karlshøj Petersson

Lørdag d. 27. oktober kl. 10:00 er der æblehøstgudstjeneste i Glumsø Kirke.

Alle børn, der bliver døbt i pastoratets kirker, får et håndsyet filtæble med navn og dato. Ved dåben bliver æblet hængt på træet i kirken, og et par gange om året bliver børnene og deres familier inviteret til en æblehøstgudstjeneste.

I oktober var det "Nat i Næsby"

Onsdag d. 31. oktober kl. 19:00 er der aftengudstjeneste uden facit.

Sådan kalder sognepræst Annette Kruhøffer en stemningsfuld aftengudstjeneste. Næsby Kirke bliver oplyst med levende lys. Gennem poesi, sang og musik skabes mulighed for eftertanke eller et lille rum for ro og skønhed.

Frivillige deltager i læsningerne, og du er velkommen til at kontakte sognepræsten, hvis du har lyst til en mere aktiv rolle. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en servering. Det forventes, at alle er hjemme igen før kl. 21:00.