Søndag d. 13. januar kl. 16:00.

Konfirmandgudstjeneste i Bavelse Kirke. Det er en anderledes gudstjeneste, der drejer sig om middelalder, mørke og mystik.

Forårets konfirmander har arbejdet med fødsel og død. Som afslutning på temaet holder de en gudstjeneste, og det sker i Bavelse Kirke, hvor middelalderen ånder i murene.

Konfirmanderne står selv for hele gudstjenesten og inviterer til at lade sig rive med af stemningen.

 

Julegudstjenester

Torsdag d. 6. december:

Kl. 14:00 i Bavelse Kirke: Seniorgudstjeneste, hvor alle er velkomne og hvor også beboerne på plejecenter Søvang deltager.

Kl. 19:00 i Glumsø Kirke: "Vi synger julen ind". Julestemning i kirken med tonerne af jul. Suså Pigekor og Suså Kirkekor synger julen ind. Men der vil også blive sunget både gamle og nye salmer. Fløjtenisten Tine Karlshøj-Andersen vil være med tilat gøre det ekstra festligt. Sognepræsten vil læse en julehistorie og alle er velkomne.

Juleaften d. 24. december

Kl. 13:00 og 15:30 i Glumsø Kirke.

Kl. 14:15 i Bavelse Kirke.

1. Juledag d. 25. december

Kl. 09:00 i Glumsø Kirke

2. juledag d. 26. december henvises til en af provstiets andre kirker.


 

Koncert i Næsby Kirke 11. november

Duoen Dorthe Zielke (trompet) og Søren Johannsen (orgel) har tidligere spillet i Næsby kirke med stor succes. Dengang var Carl Nielsen i centrum.

Nu har vi overtalt duoen til at komme igen den 11. november kl. 15 i Næsby kirke. Koncerten hedder ’Den store fortælling’ - titlen på Arne Haugen Sørensens nyeste og hidtil største maleri. 

Koncerten er en billedkoncert over Bibelens kernefortællinger med mesterværker af Mozart, Beethoven, Strauss og Mahler.

Zielke & Johansen: Den store fortælling
11. november kl. 15 i Næsby kirke.

Alle er velkomne. Fri entré.

Konfirmandgudstjeneste i oktober

I Næsby Kirke er der søndag d. 7. oktober kl. 14:00 konfirmandgudstjeneste.

Her vil de unge, der skal konfirmeres til foråret, stå for gudstjenesten. De vil tage imod forældre og andre i kirkedøren og sørge for, at der bliver uddelt salmebøger. De unge vil også selv læse tekster og bønner og skrive dagens prædiken. Måske vil der også en, der læser den prædiken, som de har skrevet i fællesskab.

Dåbsbørnenes æblehøst i oktober

Medlem af Menighedsrådet, Tove Karlshøj Petersson

Lørdag d. 27. oktober kl. 10:00 er der æblehøstgudstjeneste i Glumsø Kirke.

Alle børn, der bliver døbt i pastoratets kirker, får et håndsyet filtæble med navn og dato. Ved dåben bliver æblet hængt på træet i kirken, og et par gange om året bliver børnene og deres familier inviteret til en æblehøstgudstjeneste.

I oktober var det "Nat i Næsby"

Onsdag d. 31. oktober kl. 19:00 er der aftengudstjeneste uden facit.

Sådan kalder sognepræst Annette Kruhøffer en stemningsfuld aftengudstjeneste. Næsby Kirke bliver oplyst med levende lys. Gennem poesi, sang og musik skabes mulighed for eftertanke eller et lille rum for ro og skønhed.

Frivillige deltager i læsningerne, og du er velkommen til at kontakte sognepræsten, hvis du har lyst til en mere aktiv rolle. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en servering. Det forventes, at alle er hjemme igen før kl. 21:00.