BLUS OVER BAVELSE

Sæt X i kalenderen den 12. juli og deltag i en smuk aftendagt i Bavelse Kirke. Det er kl. 19:00.

Sognepræst Annette Kruhøffer og Menighedsrådet inviterer til en smuk og stemningsfuld aftenandagt. Efter andagten tændes bål, og med udsigt over Bavelse Sø serveres et lille glas.

Til dig, der gerne vil konfirmeres i 2019

Den officielle indskrivning af konfirmander til næste år har fundet sted. I 2019 er der konfirmation i Glumsø d. 5. maj og 17. maj, i Næsby og Bavelse d. 12. maj.

Hvis du ikke er indskrevet på nuværende tidspunkt, og alligevel gerne vil konfirmeres næste år, kan du kontakte sognepræsten Annette Kruhøffer. Find kontaktoplysninger under Præster.

Hvis du ikke ved, om du vil konfirmeres, er du velkommen til at følge undervisningen alligevel. Undervisning finder sted tirsdage eller torsdage kl. 14-15:30. Enkelte gange til kl. 17:00 eller på en weekenddag. Men det får du at vide i god tid.


Kom og hør på!

Det fælles menighedsråd for Glumsø, Bavelse og Næsby sogne holder altid åbne møder, hvor alle velkomne og har mulighed for at komme og høre på.

Møderne bliver holdt i menighedshuset Længen i Glumsø præstegård kl. 18:00, og rådet holder fast møde hver måned - undtaget dog juli og december.