Middelalderstemning i Bavelse

Årets konfirmandhold har arbejdet med fødsel og død i undervisningen. Det blev afsluttet med en konfirmandgudstjeneste i Bavelse kirke søndag eftermiddag. En helt fyldt kirke blev revet med af middelalder, mørke og mystik, mens mørket faldt på. Det gjorde det også i kirken. Gudstjenesten fandt sted i et kirkerum uden lys. Kun i koret blev der tændt så konfirmanderne, der med sognepræsten på sidelinien forestod den anderledes gudstjeneste, kunne læse deres tekster.


 

 • Provst Anna Kluge forestod indsættelsen.

 • Sognepræsten fik en meget hjertevarm velkomst af menighedsrådets formand.

 • Præstekolleger var med til at gøre dagen festlig.
  Foto: Rikke Sevelsted.

Varm velkomst til sognepræsten

Ved en festlig familiegudstjeneste fik sognepræst Annette Kruhøffer en hjertevarm velkomst af menighederne i Glumsø-Bavelse-Næsby sogne. Glumsø Kirke var fyldt som på en juleaften, da provst Anna Kluge indsatte sognepræsten med bl.a. et citat fra Annette Kruhøffer selv. "Hvis jeg skal være sognepræst et sted, skal det være i Glumsø".

At det er gensidigt i menigheden udtrykte menighedsrådsformand Anni Olsen i sin velkomsttale. "Menighedsrådet har ikke en dag været i tvivl om din værdi som præst og rundt om i byen blev jeg ofte formanet: Nu vælger I vel den rigtige. Jeg var aldrig i tvivl om, hvem der blev hentydet til…
Det betyder dog ikke, at vi på forhånd havde besluttet os for at vælge dig, som vores fremtidige sognepræst…. hvorfor siger jeg nu det: jo, for det er vigtigt for mig at sige, du blev vurderet på lige fod med de andre ansøgere, og det viste sig, at du er den præst, der med din faglige kompetence, din levende forkyndelse og dit menneskesyn, lever op til vores ønsker, så du var den bedste i feltet. Derfor valgte et enigt menighedsråd dig….

Annette, du er åben og imødekommende – du favner alle…. Du udstråler ro og tillid – du besidder en behagelig myndighed, så det er let at arbejde sammen med dig. Man føler sig tryg i dit selskab både i kirken og uden for kirken.

Vi har set frem til at kunne byde dig og din mand Thomas velkommen til Glumsø præstegård og vore tre kirker. VELKOMMEN I DET LOKALE FÆLLESSKAB.


 

JULENS GUDSTJENESTER

Der bliver rig mulighed for julefred og eftertanke. Juleaften er der tre gudstjenester i vores kirker, hvor vi læser juleevangeliet og synger de gamle julesalmer.

Juleaften - 24. december - kl. 13:00 og 15:30 i Glumsø Kirke, kl. 14:15 i Bavelse Kirke.

Juledag - 25. december - kl. 09:00 i Glumsø Kirke. med altergang.

2. juledag - 26 december - henvises til provstiets øvrige kirker.

Julesøndag - 30. december - kl. 10:30 i Glumsø Kirke med altergang.

Alle ønskes en Glædelig JUL.


 

 • Menigheden fyldte Glumsø Kirke til sidste plads, da den tog imod sin sognepræst.

 • Suså Pigekor var med både med sang . . .
  (Foto: Rikke Sevelsted)

 • . . . og et meget stemningsfuldt Lucia-optog.

Eftertænksomhed og minde om de døde

Copyright: Pastoratet

Allehelgen falder altid første søndag i november og markeres i kirkerne landet over med en mindestund for de mennesker, vi har mistet. I Glumsø Kirke blev de mennesker, der er døde i pastoratet i årets løb, mindet gennem bøn, salmer og eftertænksomhed. Sognepræst Annette Kruhøffer læste navnene, og de pårørende tændte lys for deres kære.

Glumsø Kirke var fyldt og det blev en meget stemningsfuld allehelgenshøjmesse, hvor Suså Kirkekor dirigeret af organist Santa Reinbergs medvirkede.


 

 • Forårets konfirmander øver sig på at stå for . . .

 • gudstjenesten i Næsby Kirke søndag d. 7. okt. . .

 • kl. 14:00. De står for alle tekster og prædikenen

Gammel - smuk og helt moderne bolig

Renoveringen af Glumsø Præstegård blev afsluttet, i sommer, og da håndværkerne var rykket ud af den 184 år gamle og bevaringsværdige præstegård inviterede Menighedsrådet hele menigheden til Åbent Hus.

Det arkitektonisk smukke og karakteristiske stuehus til den trelængede avlsgård
blev opført i sommeren 1834 af Poul Bendtsen. Den gamle bindingsværksgård brændte d. 15. april, men allerede i oktober samme år var man så vidt, at den fuldførte bygning kunne forsikres. Hastværket betød imidlertid intet for kvaliteten, hverken kunstnerisk eller håndværksmæssigt.

Da Menighedsrådet gik igang med renoveringsprojektet, skulle der tages mange hensyn til bevaringsværdien, og mange eksperter har været ind over for at godkende menighedsrådets ønsker. Den gamle, smukke præstegård er nu en moderne bolig til den præst, der skal ansættes i efteråret.


Æblehøstgudstjeneste d. 27. oktober 2018

Tove Karlshøj Petersson
Copyright: Pastoratet

I Glumsø, Bavelse og Næsby sogne har vi en dåbstradition, hvor dåbsbarnet ved dåben får et æble syet i filt med navn og dåbsdato. Æblet bliver i forbindelse med dåben hængt på kirkernes dåbstræer. Træet på billedet står i Glumsø Kirke. Men det findes også i en mindre udgave, som bruges ved dåb i Næsby og Bavelse kirker.

Alle æbler bliver samlet på dåbstræet i Glumsø Kirke, og et par gange om året bliver børnene med deres forældre og bedsteforældre inviteret til en æblehøstgudstjeneste. Lørdag d. 2. juni var børnene og deres familier inviteret til en festlig æblehøst. Efter gudstjenesten inviterede Frivilliggruppen på æblemost og sandwich.

Dåbsæblerne bliver syet af kasserer i Menighedsrådet Tove Karlshøj Petersson, som har fundet træet i sin mors have. Det er en gren fra en troldhassel, som efterfølgende er blevet fint lakeret.


 

Lille dåbstræ i Bavelse og Næsby

Copyright Pastoratet

Når der er dåb i Bavelse og Næsby kirker, får det store æbletræ lov til at blive stående i Glumsø Kirke. Men træet har fået en 'aflægger', som bliver benyttet i de to andre kirker. De to æbler på billedet er fra dåb i august i henholdsvis i Næsby og Bavelse.

Æblerne bliver senere samlet på det store træ i Glumsø Kirke, indtil der er æblehøstgudstjeneste for de små, deres forældre og familier.

 


 

Glumsø-Bavelse-Næsby pastorat

Find i menuen under 'Det sker', hvad der foregår i den aktuelle måned.

Tre sogne i ét pastorat med fælles sognepræst og fælles menighedsråd. Pastoratet hører under Næstved Provsti og Roskilde Stift.

De 3 sogne er kendt for, at der udfolder sig stor aktivitet udover de vigtigste, nemlig gudstjenester, nadvar og kirkelige handlinger med dåb, konfirmation, vielse, kirkelig velsignelse, bisættelse og begravelse.

Pastoratet har to kor - Suså Pigekor og Suså Kirkekor - som foruden ugentlige kordage også medvirker ved gudstjenester og forskellige arrangementer hen over året. Kirkerne har stor opbakning fra frivillige i Mandagsgruppen og Frivilliggruppen, som medvirker med forskellige aktiviteter, og også er klar med kaffen, når der er kirkekaffe efter en højmesse.


Fornyelse af gudstjenestens form

Døbefonden i Glumsø Kirke
Copyright: Pastoratet

Folkekirkens biskopper har sat gang i et udredningsarbejde, der skal se på gudstjenestens liturgi, - det vil sige gudstjenestens form. Opgaven er at se på, hvordan der kan ske en fornyelse af gudstjenesterne, samtidig med at den rige tradition, som gudstjenesten bygger på, kan blive bevaret.

Tre fagudvalg er nedsat for af undersøge gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, kirkeligt, teologisk og folkeligt. Når alle tre fagudvalg har færdiggjort deres arbejde efter to år, inviterer biskopperne til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden kan forme sig.

Fælles for Folkekirkens gudstjenester er Gudstjenesteordningen, Bibelen, Alterbogen og Salmebogen. Det fælles går imidlertid altid hånd i hånd med en høj grad af frihed og vide rammer.

I juni i år har det fagudvalg, der ser på liturgien, afleveret sin rapport. Udvalget har set på såvel fællesskab som frihed, orden og bredde, og hvordan rammerne for det liturgiske arbejde i fremtiden bedst understøtter gudstjenestelivet. Den opgave blev stillet af biskopperne i kommissoriet.

Læs fagudvalgets rapport om fornyelse af Folkekirkens gudstjenester på www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde


Hjemmestrikket dåbsserviet

En blød og fin hjemmestrikket serviet til en sart lille isse. Børn kan ikke undgå at få vådt hår, når de bliver døbt, og derfor tørrer præsten det lille hoved med en blød serviet efter selv dåbshandlingen.
Nu prøver vi i pastoratets tre kirker at have særlige dåbsservietter, som bliver strikket til formålet af fint bomuldsgarn i smukke mønstre. Når barnet er blevet døbt, får forældrene den med hjem som et minde om barnets første store fest.
Det er Torsdagsdamerne, der står for strikningen af de små servietter, og mens størrelsen og garntypen er fastlagt, er der til gengæld frihed til selv at vælge mønster.

Billedtekst: Sådan ser de nye dåbsservietter ud – her én med tro, håb og kærlighed strikket ind i mønsteret.