• Suså Pigekor ved Fastelavnsgudstjenesten
  Copyright: Pastoratet

 • Kirkesanger Linn Lenna & organist Santa Reinbergs
  Copyright: Pastoratet

 • Suså Kirkekor på Gunderslevholm
  Copyright: Pastoratet

Åbent Hus i præstegården

Renoveringen af Glumsø Præstegård er afsluttet, og håndværkerne har overdraget deres arbejde med den 184 år gamle og bevaringsværdige præstegård til Menighedsrådet.

Det arkitektonisk smukke og karakteristiske stuehus til den trelængede avlsgård
blev opført i sommeren 1834 af Poul Bendtsen. Den gamle bindingsværksgård brændte d. 15. april, men allerede i oktober samme år var man så vidt, at den fuldførte bygning kunne forsikres. Hastværket betød imidlertid intet for kvaliteten, hverken kunstnerisk eller håndværksmæssigt.

Da Menighedsrådet gik igang med renoveringsprojektet, skulle der tages mange hensyn til bevaringsværdien, og mange eksperter har været ind over for at godkende menighedsrådets ønsker.

Søndag d. 16. september inviterer menighedsrådet hele menigheden til Åbent Hus. Rådets medlemmer viser rundt og fortæller om istandsættelsen af den gamle, smukke præstegård, der nu er en moderne bolig til den præst, der skal ansættes i efteråret.

Rundvisningen er efter høstgudstjenesten i Glumsø Kirke kl. 10:30. Det bliver omkring kl. 12:00.


Høstgudstjenester

I dag kan vi købe alt i forretningerne. Ofte kommer maden langvejs fra. Kun de ældste blandt os kan huske en tid, hvor det var anderledes. I 1930’erne - for mindre end 100 år siden - sultede mange danskere, fordi der var krise i samfundet.

Selvom vi ikke tænker over det til daglig, er vi stadig afhængige af, at naturen giver os af sin overflod. Det markerer vi ved høstgudstjenesterne. Kirken pyntes op til fest med grønt og frugt. Og vi takker Gud for, at vi har nok at spise og drikke samt tag over hovedet og tøj på kroppen.

Høstgudstjenesten i Glumsø Kirke er d. 16. september klokken 10.30. Suså Pigekor medvirker, og gudstjenesten er en familiegudstjeneste, hvor både prædiken og salmer er børnevenlige.

Høstgudstjenesten i Næsby Kirke er d. 23. september kl. 10.30. Her medvirker Suså Kirkekor ved en stemningsfuld gudstjeneste.

Æblehøstgudstjeneste d. 27. oktober 2018

Tove Karlshøj Petersson
Copyright: Pastoratet

I Glumsø, Bavelse og Næsby sogne har vi en dåbstradition, hvor dåbsbarnet ved dåben får et æble syet i filt med navn og dåbsdato. Æblet bliver i forbindelse med dåben hængt på kirkernes dåbstræer. Træet på billedet står i Glumsø Kirke. Men det findes også i en mindre udgave, som bruges ved dåb i Næsby og Bavelse kirker.

Alle æbler bliver samlet på dåbstræet i Glumsø Kirke, og et par gange om året bliver børnene med deres forældre og bedsteforældre inviteret til en æblehøstgudstjeneste. Lørdag d. 2. juni var børnene og deres familier inviteret til en festlig æblehøst. Efter gudstjenesten inviterede Frivilliggruppen på æblemost og sandwich.

Dåbsæblerne bliver syet af kasserer i Menighedsrådet Tove Karlshøj Petersson, som har fundet træet i sin mors have. Det er en gren fra en troldhassel, som efterfølgende er blevet fint lakeret.


 

Lille dåbstræ i Bavelse og Næsby

Copyright Pastoratet

Når der er dåb i Bavelse og Næsby kirker, får det store æbletræ lov til at blive stående i Glumsø Kirke. Men træet har fået en 'aflægger', som bliver benyttet i de to andre kirker. De to æbler på billedet er fra dåb i august i henholdsvis i Næsby og Bavelse.

Æblerne bliver senere samlet på det store træ i Glumsø Kirke, indtil der er æblehøstgudstjeneste for de små, deres forældre og familier.

 


 

 • Æblehøstgudstjeneste

 • Foråret 2018

 • Med æblemost og sandwich

Glumsø-Bavelse-Næsby pastorat

"Det sker" i september. Find det i menuen.

Tre sogne i ét pastorat med fælles sognepræst og fælles menighedsråd. Pastoratet hører under Næstved Provsti og Roskilde Stift.

De 3 sogne er kendt for, at der udfolder sig stor aktivitet udover de vigtigste, nemlig gudstjenester, nadvar og kirkelige handlinger med dåb, konfirmation, vielse, kirkelig velsignelse, bisættelse og begravelse.

Pastoratet har to kor - Suså Pigekor og Suså Kirkekor - som foruden ugentlige kordage også medvirker ved gudstjenester og forskellige arrangementer hen over året. Kirkerne har stor opbakning fra frivillige i Mandagsgruppen og Frivilliggruppen, som medvirker med forskellige aktiviteter, og også er klar med kaffen, når der er kirkekaffe efter en højmesse.


Konstitueret sognepræst året ud

Konstitueret sognepræst i Glumsø-Bavelse-Næsby Pastorat, Annette Kruhøffer, der er ansat i et vikariat, har fået ansættelsen forlænget. Annette Kruhøffer fortsætter foreløbig i embedet indtil 31. december 2018.


 

Fornyelse af gudstjenestens form

Døbefonden i Glumsø Kirke
Copyright: Pastoratet

Folkekirkens biskopper har sat gang i et udredningsarbejde, der skal se på gudstjenestens liturgi, - det vil sige gudstjenestens form. Opgaven er at se på, hvordan der kan ske en fornyelse af gudstjenesterne, samtidig med at den rige tradition, som gudstjenesten bygger på, kan blive bevaret.

Tre fagudvalg er nedsat for af undersøge gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, kirkeligt, teologisk og folkeligt. Når alle tre fagudvalg har færdiggjort deres arbejde efter to år, inviterer biskopperne til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden kan forme sig.

Fælles for Folkekirkens gudstjenester er Gudstjenesteordningen, Bibelen, Alterbogen og Salmebogen. Det fælles går imidlertid altid hånd i hånd med en høj grad af frihed og vide rammer.

I juni i år har det fagudvalg, der ser på liturgien, afleveret sin rapport. Udvalget har set på såvel fællesskab som frihed, orden og bredde, og hvordan rammerne for det liturgiske arbejde i fremtiden bedst understøtter gudstjenestelivet. Den opgave blev stillet af biskopperne i kommissoriet.

Læs fagudvalgets rapport om fornyelse af Folkekirkens gudstjenester på www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde


Hjemmestrikket dåbsserviet

En blød og fin hjemmestrikket serviet til en sart lille isse. Børn kan ikke undgå at få vådt hår, når de bliver døbt, og derfor tørrer præsten det lille hoved med en blød serviet efter selv dåbshandlingen.
Nu prøver vi i pastoratets tre kirker at have særlige dåbsservietter, som bliver strikket til formålet af fint bomuldsgarn i smukke mønstre. Når barnet er blevet døbt, får forældrene den med hjem som et minde om barnets første store fest.
Det er Torsdagsdamerne, der står for strikningen af de små servietter, og mens størrelsen og garntypen er fastlagt, er der til gengæld frihed til selv at vælge mønster.

Billedtekst: Sådan ser de nye dåbsservietter ud – her én med tro, håb og kærlighed strikket ind i mønsteret.