AMAK = Anette Kruhøffer
VBJ = Vagn Birk Jensen
MB = Mette Blomgren
KK = Kirkekaffe
SK = Suså Kirkekor

Altergangsgudstjenester på Søvang

Vores lokale ældrecenter, Søvang,  er hjem for en del af vores ældre medborgere. Mange har svært ved at komme hen i kirken. Derfor arrangerer vi gudstjenester med altergang på Søvang.

Alle - både beboere, pårørende og gæster - er meget velkomne til disse gudstjenester, der finder sted om eftermiddagen kl. 14:00 på følgende torsdage:

Den 7. juni,
Den 5. juli,
Den 2. august,
Den 6. september.
Alle gudstjenester er med sognepræst Annette Kruhøffer.