Søndag den 4. august er der Gudstjeneste i NÆSBY KIRKE,
ikke i Bavelse. Der er desværre indsneget sig en fejl i listen.

Gudstjenesteliste

Aktivitetskalender marts-april-maj 2019