Beskrivelse

Beskrivelse

Kommende konfirmationsdatoer

Konfirmationsdatoer de næste 3 år!

Der vil være konfirmation de følgende datoer i Glumsø, Bavelse og Næsby kirker:

2017

Glumsø Kirke: Søndag d. 7. maj og Bededag d. 12. maj

Næsby og Bavelse Kirker: Søndag d.14. maj

2018

Glumsø Kirke: Bededag d.27.april og Søndag d.6.maj

Næsby og Bavelse Kirker: Søndag d.29. april

2019

Glumsø Kirke: Søndag d.5.maj og Bededag d.17.maj

Næsby og Bavelse Kirker: Søndag d.12.maj

2020

Glumsø Kirke: Søndag d.3.maj og Bededag d.8.maj

Næsby og Bavelse Kirker: Søndag d.10.maj