Fødsel
Fra 1. oktober 2010 indberetter jordmoderen fødsler til sognepræsten.
Dog skal evt. omsorgs- og ansvarserklæring for ugifte forældre fortsat afleveres tilsognepræsten senest 14 dage efter fødslen.
Se også: Personregistrering.dk.

Anmeldelse af dødsfald

Sker til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl, senest 2 dage efter dødsfaldet.
Se også: Personregistrering.dk.

Kirkelige handlinger

Ved dåb, vielse, kirkelig velsignelse og bisættelse/ begravelse henvender man sig til sognepræsten for nærmere aftale.

Adgang til kirkerne i kørestol
Glumsø Kirke har anskaffet køreramper, så det er lettere at komme ind i våbenhus og kirkerum.
Adgang til kirkegården er lettest fra indgangen ved Nyvej. Kontakt gerne graveren, hvis du har brug for hjælp, på tlf.: 57642054.
Det vil være en stor hjælp for graveren, hvis du kommer senest 10 min. før gudstjenesten eller den kirkelige handling begynder.
Bavelse Kirke er meget kørestolsvenlig, da der ikke er trapper ind til kirkegården og kirken.
Ved Næsby Kirke er den letteste indgang til kirke og kirkegård fra nordsiden. Der er ingen trapper ind til kirken.