MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

 Arbejdet i menighedsrådet er meget alsidigt, nogle gange besværligt, men mest af alt også spændende. Der er mange love og regler, der håndteres af instanser, som skal konsulteres, når vi arbejder med opgaver ved kirkerne, kirkegårdene og præstegården.  

Menighedsrådet består af 10 medlemmer, en medarbejderrepræsentant, 2 suppleanter og præsten. I den forgangne periode har rådet arbejdet med meget forskelligartede opgaver, som det også fremgår af beretningerne fra kirke-og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg. Kassereren holder styr på økonomien i samarbejde med regnskabskontoret i provstiet.

Specifikke opgaver uddelegeres til og varetages af ovennævnte udvalg, men beslutninger skal altid træffes af hele menighedsrådet.

I den forløbne valgperiode har vi taget afsked med provst Connie Beier, og efter to vikarperioder valgte vi at ansætte Annette. Vi ved, at det er til stor glæde for menigheden, og menighedsrådet værdsætter samarbejdet med Annette både i og uden for kirken.

Vores dygtige organist Santa og kirkesanger Linn er vi også forkælede med. Deres samarbejde indbyrdes, med Annette, og med menighedsrådet betyder, at vi i fællesskab kan skabe sammenhæng og styrke hele kirkelivet.

Vi har forskellige tilbud til børn og voksne i alle aldre. Det giver mulighed for at mødes i og ved kirkerne og i Længen. Vores tre kirker har forskellige rum og dermed særlige fortrin hver især. Derfor prøver vi på at udnytte disse fortrin til forskellige typer gudstjenester, andagter, koncerter og andre aktiviteter. Det er vigtigt for mig at både Glumsø, Bavelse og Næsby kirker er ”min kirke”. Den tanke vil jeg så gerne dele.

Ved særlige lejligheder, får vi hjælp af vores flittige frivillige, som hjælper f.eks. med traktementer, og nogle af ”mandagsdamerne” strikker dåbsklude, som dåbsbørnene får med hjem.

Kirketjenere og gravere ansættes af kirkegårdsforvaltningen Sct. Olai. Samarbejdet her fungerer rigtig godt, og vi sætter især pris på, at forvaltningen, så vidt det er muligt, ansætter lokale borgere som kirketjenere.

For det nye menighedsråd gælder følgende: Nogle opgaver ligger fast, men der er bestemt også rum for nye tanker og ideer, så husk:

Du kan være med til at bestemme, hvad din kirke kan.                                

 Menighedsrådsformand Anni Olsen

 

 

Link til www.sogn.dk,. Her findes information om menighedsråd, præster osv.

Mail adresse til Glumsø-Bavelse-Næsby Menighedsråd: 7519@sogn.dk

Formand Anni Olsen


 

Menighedsrådet Glumsø-Bavelse-Næsby har konstitueret sig og det fælles menighedsråd

er nu følgende:

Formand Anni Olsen, Glumsø

Næstformand Dorthe Mortensen, Næsby

Kasserer Tove Karlshøj Petersson, Glumsø

Sekretær Marianne Valbjørn, Glumsø

Kirkeværge Otto Høst, Glumsø

Kirkeværge Arne Skagge Pedersen, Bavelse-Næsby

Marianne Larsen, Glumsø

Birgit Døssing, Glumsø

Ib Jørgensen, Næsby

Birgit Vildgaard Rasmussen, Næsby

Som suppleanter valgtes:

Anne-Lis Caspersen, Glumsø

Margit Eriksen, Glumsø

Kontaktoplysninger: Menighedsrådet