Menighedsrådet

Link til www.sogn.dk,. Her findes information om menighedsråd, præster osv.

Mail adresse til Glumsø-Bavelse-Næsby Menighedsråd: 7519@sogn.dk

Formand Anni Olsen


 

Menighedsrådet Glumsø-Bavelse-Næsby har konstitueret sig og det fælles menighedsråd

er nu følgende:

Formand Anni Olsen, Glumsø

Næstformand Dorthe Mortensen, Næsby

Kasserer Tove Karlshøj Petersson, Glumsø

Sekretær Marianne Valbjørn, Glumsø

Kirkeværge Otto Høst, Glumsø

Kirkeværge Arne Skagge Pedersen, Bavelse-Næsby

Marianne Larsen, Glumsø

Birgit Døssing, Glumsø

Ib Jørgensen, Næsby

Birgit Vildgaard Rasmussen, Næsby

Som suppleanter valgtes:

Anne-Lis Caspersen, Glumsø

Margit Eriksen, Glumsø

Kontaktoplysninger: Menighedsrådet