Konfirmationsdatoer 2022

Glumsø kirke sønd. d. 8. maj  og St. Bededag fre. d. 13. maj.
Bavelse og Næsby kirker sønd. d. 15. maj.

Konfirmandindskrivning
Tilmelding til konfirmation 2022 indskrives elektronisk:
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding.
Der benyttes NemID og ved fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive elektronisk.

I september måned vil I blive kontaktet via mail. Her vil I blive oplyst om planen for konfirmandundervisningen. Undervisningen foregår i 2 hold. Et tirsdagshold og et torsdagshold med opstart i uge 37.

Det første der sker er, at der søndag den 12. september kl. 13.00 er gudstjeneste i Glumsø kirke, kun for de nye konfirmander. Der er mødepligt og I skal forvente det slutter ca. kl. 16.00, da der også vil være noget undervisning.

I september måned vil vi også bede jer om at fortælle os, hvilken konfirmationsdato I ønsker. Alle får opfyldt ønske om dato. Fredag den 13. maj er der som regel 2 konfirmationstidspunkter. Her vil det ikke være muligt at opfylde alle ønsker om tidspunkt, men kun datoen.

Såfremt I har spørgsmål til ovennævnte er I velkomne til at skrive til os på mail: glumsoe.sogn@km.dk

Venlig hilsen
Annette Kruhøffer
sognepræst