Konfirmanderne årgang 2020/21

Årets konfirmander har haft et meget atypisk forløb. Konfirmandundervisningen begyndte med en festlig musikalsk gudstjeneste inden samfundet lukkede ned.

I eftersommeren bliver de unge konfirmeret. De er blevet inddelt i mange små hold - de fleste bliver konfirmeret to ad gangen.

Tak til alle familierne for at være forstående og fleksible.

Efterårets konfirmationer:

Søndag 15. aug kl. 13:00

Lørdag 21. aug kl. 10:00, 11:00, 12:00 og 13:00

Lørdag 28. aug kl. 10:00, 11:00 og 12:00

Lørdag 9. sept kl. 10:00, 11:00 og 12:00

Lørdag 18. sept kl. 11:00 og 12:00

Det er på grund af GDPR-reglerne, at du ikke finder konfirmandernes navne her. Og det er heller ikke muligt at besvare spørgsmål om enkelte konfirmanders konfirmationsdato. Man må selv kontakte den enkelte familie for nærmere oplysninger.

 

De nye konfirmander 2021/2022

Konfirmanderne mødes søndag d. 12. september kl. 13:00 i Glumsø kirke til en musikalsk gudstjeneste. Der er mødepligt for de unge, kommende konfirmander, men af coronahensyn kan forældrene desværre ikke være med.

Konfirmationsdatoer 2022
Glumsø kirke sønd. d. 8. maj  og St. Bededag fre. d. 13. maj.
Bavelse og Næsby kirker sønd. d. 15. maj.

Konfirmandindskrivning
Tilmelding til konfirmation 2022 indskrives elektronisk:
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding.
Der benyttes NemID og ved fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive elektronisk.

I september måned vil I blive kontaktet via mail. Her vil I blive oplyst om planen for konfirmandundervisningen. Undervisningen foregår i 2 hold. Et tirsdagshold og et torsdagshold med opstart i uge 37.

Det første der sker er, at der søndag den 12. september kl. 13.00 er gudstjeneste i Glumsø kirke, kun for de nye konfirmander. Der er mødepligt og I skal forvente det slutter ca. kl. 16.00, da der også vil være noget undervisning.

I september måned vil vi også bede jer om at fortælle os, hvilken konfirmationsdato I ønsker. Alle får opfyldt ønske om dato. Fredag den 13. maj er der som regel 2 konfirmationstidspunkter. Her vil det ikke være muligt at opfylde alle ønsker om tidspunkt, men kun datoen.

Såfremt I har spørgsmål til ovennævnte er I velkomne til at skrive til os på mail: glumsoe.sogn@km.dk

Venlig hilsen
Annette Kruhøffer
sognepræst