• Det er gratis at være med, og Menighedsrådet inviterer på en forfriskning undervejs

 • Formiddagsmøder

  En gang om måneden har vi de danske konger på dagsordenen. Hver konge har sin egen historie, og den bliver fortalt af sognepræst Annette Kruhøffer.

  Man behøver ikke at have været med tidligere, da hver konges historie fortælles som en afsluttet æra.
  Vi når dog også at synge, drikke kaffe og tale sammen, før vi slutter formiddagen af med et fadervor.

  Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
  Møderne finder sted i Længen den anden onsdag i måneden kl. 10.30-12.
  Emnerne i efteråret er:
  Onsdag 12. okt: ”Valdemar 3. og Christoffer 2. for anden gang”.
  Onsdag 9. nov: ”Valdemar Atterdag”

 • Litteraturgruppen

  Kan du lide at læse bøger? Og mangler du nogen at tale med om det, du læser?

  Måske har du lyst til at læse sammen med os.
  Vi er en gruppe, der læser bøger sammen, på den måde, at vi læser hjemmefra og mødes for at tale om, hvad vi har læst. Vi læser ikke hurtigt, og vi aftaler fra gang til gang, hvad vi vil tale om ved næste møde.
  Vi begynder med ”Løgneren” af Martin A. Hansen.

  Bogen kan lånes på biblioteket eller købes — evt antikvarisk. Den udkom i 1950.

  Vi mødes den første onsdag i måneden i Længen kl. 16-17.30. Alle er velkomne, og det er gratis.

 • Livserindringer

  En gang om måneden mødes en halv snes vidt forskellige mennesker over en kop kaffe og deler minder og oplevelser.

  Vi bliver kloge på livet - og vi kommer til at huske mange ting, der ellers var gået i glemmebogen. Emnerne har været vidt forskellige og har spændt fra ”Konfirmation” over ”Venner” til ”Besættelse og ”Befrielse”.

  Man kan bidrage eller blot lytte. Efter hvert møde laver vi en lille pjece, som vi kan tage med hjem til vores familie eller forære til andre.

  Det foregår den sidste onsdag i måneden kl. 10.30-12 i Længen, og det er gratis at deltage. Kommende emner er:
  26. okt: ”Død”
  30. nov: ”Kærlighed”

 • Susaa Kirkekor

  I vores kirke er vi så heldige at have et kirkekor, der beriger vores gudstjenester adskillige gange om året.

  Koret synger salmer og korstykker, men også finurlige eller poetiske sange. Koret medvirker for eksempel ved høstgudstjenesten og ved allehelgensgudstjenesten med en fin, musikalsk oplevelse. Man mærker også, at kormedlemmerne trives med hinanden og har det hyggeligt sammen i pauserne.

  Koret består af både mænd og kvinder, yngre og mere modne deltagere. Der er ikke optagelsesprøve, og koret står åbent for alle, der har lyst til at prøve kræfter med en opløftende fritidsinteresse.

  Henvendelse kan ske til korets leder Santa Reinbergs, tlf. 51 39 41 73.

  Koret øver i Glumsø kirke hver torsdag kl. 19-20.45. Det er gratis.
  Første gang efter sommerferien er 25. august .

 • Suså Pigekor

  Er du pige og går i 1.-6. klasse, så kom til pigekor i Glumsø kirke!

  Vi synger en blanding af børne- og ungdomssange, der handler om naturen, engle, skabelsen, venskaber og livet i børnehøjde.

  Koret mødes og øver hver torsdag. Men vi optræder også med vores sang i kirken.
  Hver korsæson har vi to arrangementer: Til jul holder vi julehygge med mad og lege. Ved sommerafslutningen tager vi på en udflugt og slutter dagen med at tage ud og spise.

  Vi mødes kl 15-16.30. Nyt hold starter 25. august. Tilmelding skal ske til Santa Reinbergs på mail, santareinbergs@gmail.com Hvis du vil vide mere om koret så ring eller skriv til Santa tlf. 51394173.

 • Babysalmesang

  Babysalmesang er for babyer fra 0-12 mdr sammen med en mor, far eller bedsteforælder. Med sang og enkle rekvisitter skaber vi sammen en musikalsk stund, hvor samværet mellem barnet bringes i spil.

  Vi dykker ned i vores danske salmeskat, men vi synger også sange og remser med bevægelser, fagter og rytme og forskellige instrumenter.

  Der på en kop kaffe og brød, og de voksne hygger, mens børnene slapper af.

  Forløbet strækker sig over 10 torsdage og er gratis. Et nyt hold begynder torsdag den 1. sept kl. 12.00 - 13.30 i Længen.

  Babysalmesangen ledes af organist og korleder Santa Reinbergs og kirkesanger og pædagogisk assistent Linn Lenna.

  Tilmelding skal ske på sms til Santa Reinbergs på 5139 4173 eller Linn Lenna på 2993 6111.

Gammel - smuk og helt moderne bolig

Renoveringen af Glumsø Præstegård fandt sted umibbelbart før den nuværende sognepræst Annette Kruhøffer blev ansat. Da håndværkerne var rykket ud af den 184 år gamle og bevaringsværdige præstegård inviterede Menighedsrådet hele menigheden til Åbent Hus.

Det arkitektonisk smukke og karakteristiske stuehus til den trelængede avlsgård
blev opført i sommeren 1834 af Poul Bendtsen. Den gamle bindingsværksgård brændte d. 15. april, men allerede i oktober samme år var man så vidt, at den fuldførte bygning kunne forsikres. Hastværket betød imidlertid intet for kvaliteten, hverken kunstnerisk eller håndværksmæssigt.

Da Menighedsrådet gik igang med renoveringsprojektet, skulle der tages mange hensyn til bevaringsværdien, og mange eksperter har været ind over for at godkende menighedsrådets ønsker. Den gamle, smukke præstegård er nu en moderne bolig til den præst, der skal ansættes i efteråret.