Menighedsmøde

med Glumsø, Bavelse og Næsby sogne

07.06.2023 i Længen ved Glumsø præstegård.

 

 

 

Fremmødte fra Glumsø sogn:

Annette Præst MR, Margit MR, Lars MR, Niels MR, Marianne MR, Anni MR, Else Marie Tramm, Doris Christiansen, Tove Karlshøj, Bente Jensen.

 

Fremmødte fra Bavelse sogn:

Ingen fremmødte.

 

Fremmødte fra Næsby sogn:

Dorthe MR, Birgit R MR, Frank.

 

 

Menighedsrådets ønske om at sammenlægge de 3 sogne til et sogn blev gennemgået af Anni.

Den eksisterende samarbejdsstruktur med fordelingsnøglen 7+2+3 fra hhv Glumsø, Bavelse og Næsby samt stedfortrædere fra de tre sogne, kan vi ikke leve op til, og vi tror ikke på at der ved næste MR valg kan opnås det krævede mål.

Med et samlet sogn er der mulighed for at opstille og vælge et gyldigt menighedsråd. Navnet på det nye sogn foreslår skal være: Glumsø-Bavelse-Næsby sogn.

 

Planen er at MR fortsætter med at afholde gudstjenester og andre handlinger på samme niveau som hidtil.

De tre kirker skal behandles ligeværdigt. Det blev foreslået, at denne tanke indskrives i rådets visioner.

Rådet fortsætter med samme fokus på de specielle fortrin, der er i hver kirke.

Anden søndag i mdr. afholdes gudstjeneste i Næsby kirke.

Sidste søndag i mdr. afholdes gudstjeneste i Bavelse. Herudover afholdes med jævne mellemrum gudstjeneste i Bavelse kirke for beboere på Søvang, fordi tilkørselsforholdet er godt her.

 

De fremmødte drøftede forslaget sognevis og mødtes i plenum til afstemning, hvor alle stemte for at MR ansøger kirkeministeriet om lov til sammenlægning af de 3 sogne.

 

Sammenlægningen kræver godkendelse af kirkeministeriet, og rådet sender ansøgning herom.

Hvis ansøgningen godkendes, annonceres på Glumsø netavis, i kirkebladet og på FB.

 

Referent

Anni Olsen

Formand


Menighedsrådet for Glumsø-Bavelse-Næsby.

Menighedsrådet 2021-2024:

Formand Anni Olsen, Glumsø

Næstformand Dorthe Mortensen, Næsby

Kasserer Niels Albrechtsen, Glumsø

Kontaktperson Margit Eriksen, Glumsø

Kirkeværge Lars Naalund, Glumsø

Kirkeværge Bavelse-Næsby Vacant

Bygningssagkyndig John Andersen, Glumsø

Underskriftberettigede Formanden og kassereren

Valgudvalg Marianne Valbjørn (fmd), Birgit Rasmussen og Anni Olsen

Præstegaardsudvalg Ib Jørgensen, Lars Naalund, Annette Kruhøffer

Kirke- og kirkegårdsudvalg Annette Kruhøffer, Dorthe Mortensen, Ib Jørgensen, Niels Albrechtsen.

Aktivitetsudvalg Birgit Rasmussen, Margit Eriksen, Marianne Valbjørn, Annette Kruhøffer, Santa Reinberg

Kontaktperson til Sct. Olai Kirkegårdsservice Dorthe Mortensen.

Kontaktoplysninger: Menighedsrådet