Konfirmandindskrivning - konfirmation 2021

Det nye hold konfirmander, som skal konfirmeres i 2021 har allerede nu mulighed for at tilmelde sig konfirmationen i 2021.

Dette sker elektronisk på følge link: www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Der skal benyttes NemID ved tilmeldingen og begge forældre underskriver elektronisk, hvis der er fælles forældremyndighed.

Tilmelding kan ske til og med den 30. september 2020. Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt os på mail: glumsoe.sogn@km.dk.

Søndag den 30. august 2020 kl. 12.30 vil der være en ungdomsgudstjeneste for de kommende konfirmander.


Konfirmationsdatoer:

2021
Glumsø kirke: Søndag den 25. april og fredag den 30. april (St. Bededag).
Bavelse og Næsby kirker: Søndag den 2. maj.
2022
Glumsø Kirke, søndag den 8. maj og St. Bededag, fredag den 13. maj. Bavelse og Næsby kirker, søndag den 15. maj.

Hurra - kirkerne åbner!

Nu må vi holde gudstjeneste igen. Vi begynder allerede Kristi Himmelfartsdag torsdag 21. maj kl. 10.30 i Glumsø Kirke.

På grund af coronakrisen åbner kirkerne med restriktioner, bl. a. er der et begrænset antal pladser. Hvis du vil i kirke, er du velkommen til at ringe/maile til præsten - så reserverer vi en plads. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Pladsreservation er mulig til alle gudstjenester, hvis man ikke vil risikere at blive afvist i døren. Ring eller skriv til præsten: Tlf. 20 84 67 38, Mail: amak@km.dk

Søndag 24. maj kl. 9 i Glumsø Kirke - kort gudstjeneste uden altergang kl 9 i Glumsø kirke, og samme dag kl. 10.30 i Bavelse Kirke - gudstjeneste med altergang

Pinsesøndag 31. maj kl. 10.30 i Næsby - gudstjeneste med altergang

2. Pinsedag kl. 10.30 i Glumsø - gudstjeneste med altergang

Altergangen er blevet ændret en smule, så eventuel smitterisiko elimineres.


I Bavelse kan der være 18 mennesker i alt.

I Næsby kan der være 35 mennesker i alt.

I Glumsø kan der være 32 mennesker i alt.

 

Kom i kirke og hør mere!

Sognepræst Annette Kruhøffer

Tlf.: 20 84 67 38  Mail: amak@km.dk

 

Hurra!
Vi får lov at åbne kirkerne igen. Vi ved bare ikke, hvornår eller på hvilke vilkår.
Vores biskopper har brug for at tænke sig om, og så snart de ved noget, får vi besked.

Hav tålmodighed lidt endnu.
Hvis du vil tale med præsten, er du altid velkommen til at ringe på tlf. 20 84 67 38.

Annette Kruhøffer
Sognepræst i Glumsø, Bavelse og Næsby.

____________________________________________________________

 

DET ER SÅ SVÆRT AT VENTE  . . .

(Gal. 5,5) For af tro forventer vi ved Ånden det håb som retfærdigheden giver.

Vi, der tror, behøver ikke vide. Men det er nu meget rart en gang imellem at vide noget med sikkerhed frem for at skulle gå og gætte sig frem.

Snart får vi at vide, om vi må åbne kirken igen - og om vi må begynde at holde gudstjenester. Vi håber, at smitterisikoen er så lav, at alle tør begive sig hen i kirken, synge med på salmerne og deltage i altergangen.

Vi, der tror - vi ved, at Gud venter på os, og at Han har evigheden til rådighed. Men det ville være så dejligt at høre lidt mere om, hvordan kirken bliver prioriteret i det store regnskab. For vi mennesker hører til her i det timelige liv, og evigheden kan komme tids nok.

Det er svært at vente. Meget sværere, end at gå ud og GØRE noget. Men lad os alligevel være tålmodige lidt endnu, så vi ikke ødelægger alt det, vi har opnået i Danmark. Lad os acceptere eksperternes råd om, hvordan vi starter op igen - sikkert og kontrolleret.

Jeg ved, at mange fra menigheden synger med om morgenen med Philip Faber. Den ene af de sange, han synger i morgen, har en særlig betydning for mig. Min onkel, der var ærkekøbenhavner (og i øvrigt frihedskæmper under anden verdenskrig) holdt særlig meget af ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. Da han som ung flyttede til Ålborg, fordi han fik en stilling der oppe i det nordjyske, antog han netop denne sang som udtryk for en glæde og en taknemmelighed for sin skæbne og sit liv.

Jeg er kommet til at forstå ham, efter at jeg selv har fået lov at flytte herned i vores lille smørhul. Hvilken sang, jeg personligt ville vælge, afhænger nok af årstiden, tiden på dagen, nyhederne i radioen eller noget helt fjerde. Vi har så mange smukke sange og salmer, men jeg glæder mig til, at vi kan mødes og synge ”Det dufter lysegrønt af græs.

Kærlig hilsen

Annette Kruhøffer

Kirkebladet udskudt
 
Kirkebladet skulle egentlig have deadline nu. Vi ved bare ikke, hvornår vi må gå i gang igen med gudstjenester, kor, formiddagsmøder og alt det andet.Derfor har vi besluttet at vente med at trykke bladet, til vi er nogenlunde sikre på, at vi har noget at fortælle.
 
Indtil maj måned sker der ikke noget i kirkeligt regi på grund af det almindelige forbud mod at samles.Når samfundet igen lukker op, vil der gå lidt tid, inden det nye kirkeblad udkommer. I den periode vil vi prøve vi at orientere om alle tilbud via de elektroniske kanaler, både her på hjemmesiden www.glumsoe-bavelse-naesby.dk og på kirkernes facebookside Livet i Glumsø, Bavelse og Næsby kirker.
 
Vær opmærksom på, at man altid kan ringe til sognepræsten og få en samtale - også mens vi stadig har corona-lukket.
 
Med venlig hilsen
 
Sognepræst Annette Marie Kruhøffer
Glumsø - Bavelse - Næsby
Tlf. 20 84 67 38
Sognepræstens hilsen på PÅSKESØNDAG.
 
Påsken er festen for Guds kærlighed til os – sådan som det viste sig ved opstandelsens mirakel.

Vi ser på denne årstid naturen vågne. Vi ser skønheden, vi hører livet i fuglenes sang og vi lugter foråret i varm muld og forårsblomster. Vi lever med mirakler hver eneste dag, og vi er blevet så vant til dem, at vi tager dem som en selvfølge.

Vores eget livs mirakel er lige så forunderligt. Tænk, at vi lever! Det er blevet særligt aktuelt og sørgeligt nærværende for os med fremkomsten af Corona/Covid-19.

I påskeevangeliet får vi fortællingen om Guds Søn, der brød ud af døden til livet. Et mirakel, der fortæller os, at Vorherre er med os, og at vi gennem Helligånden har et fællesskab, der styrker os i troen og håbet og fastholder os i Guds nåde ved livet her og siden hos Gud.
Det er påskens sande mirakel.

Glædelig påske!

Sognepræstens prædiken til Påskesøndag

Sognepræstens hilsen på langfredag

Hvis du vil have hele prædikenen, er du velkommen til at skrive efter den. Skriv til amak@km.dk – så sender jeg den på mail.

Normalt prædiker vi skaberværkets skønhed og Guds kærlighed i kirken, men langfredag er lidelsens og sorgens dag. Den dag husker vi, hvordan ondskab, fejhed og tankeløshed i forening dræbte et menneske.

Hvorfor skulle vi interessere os for en, der døde for 2000 år siden, kunne man spørge.

Det var Guds søn, der døde – men et hvilket som helst menneskeliv fortjener vores tanker.

Vi ved det, når vi i fællesskab på Facebook eller andre sociale mennesker glæder os over lykkelige begivenheder, også når det handler om mennesker, vi ikke er knyttet nært til. Glæde er lækker, og vi indtager den gerne i store mængder.

Når det drejer sig om sorg og afsavn, holder vi os mere tilbage. Vi skubber det fra os, når vi kan, for vi har nok i vores egne bekymringer.

Langfredag mindes vi om, at sorg hører til glæde, ligesom mørket er en forudsætning for lyset. Langfredag begræder vi ondskab og ulykker – men vi mærker også det lille håb, der ligger i, at Jesus døde for os i tillid til, at han ville stå op af sin grav igen.

Velsignet langfredag!

Sognepræstens prædiken til Langfredag

SOGNEPRÆSTENS PÅSKEHILSEN SKÆRTORSDAG

Hvis du vil have hele prædikenen, er du velkommen til at skrive efter den. Skriv til amak@km.dk – så sender jeg den på mail.

Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus i bibelen vasker disciplenes fødder. Det handler om, at de skal være rene – men hvordan er vi det i Guds øjne?

For Jesus er dåbens bad – dvs det, at man er døbt – nok til, at man er ren. Er man døbt, kan Jesus godt vaske de pletter af, der måtte komme senere i livet.

Men Jesus insisterer alligevel på at vaske Peters fødder. Peter prøver at protestere, for han synes, det er uværdigt, at mesteren skal vaske disciplens fødder. Jesus svarer, at det er betingelsen for, at Peter og han kan have fælles skæbne.

Hvorfor nu det?

Det handler om, at kristendommen er et ægte fællesskab mellem mennesker, hvor ikke engang Vorherre selv føler sig hævet over andre. Vi kan godt have hierarkier i vores verdslige samfund – men over for Gud er vi lige. Den, der derfor vil være Guds tjener, skal tjene mennesker.

Jesus viser vejen i stedet for at prædike. ”Don’t tell it – show it!” ville han have sagt, hvis han levede i dag. Eller på dansk: ”Fortæl ikke om det – vis det i praksis!”

Vi kan derfor tage det budskab med ind i vores egen fejring af denne helligdag, at vi ikke skal sætte os selv og vore egne behov i højsædet. Vi skal tænke på andre. Og i disse dage gør vi det ved at holde afstand til andre mennesker – men også ved at tage telefonen og ringe til dem, der sidder derhjemme alene og trænger til et kærligt ord.

Glædelig skærtorsdag!

Påskevandring 2020 Skærtorsdag

FORÅRETS KONFIRMATIONER ER UDSAT
 
Af hensyn til smittespredning med coronavirus har landets biskopper besluttet, at forårets konfirmationer skal udsættes til efter pinse. Beslutningen er taget for at give de mange konfirmander, deres forældre og familier afklaring på, om konfirmationerne kan finde sted som planlagt. Nye datoer konfirmationerne bliver fastlagt lokalt senere.
 
Biskopperne har tidligere meddelt, at kirkerne er lukkede. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig finde sted, men skal afholdes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 
Ønsker du en samtale med præsten eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sognepræsten.
 
Sognepræst Annette Marie Kruhøffer
Glumsø - Bavelse - Næsby
amak@km.dk
Tlf. 20 84 67 38
FORÅRETS KONFIRMATIONER ER UDSAT
 
Af hensyn til smittespredning med coronavirus har landets biskopper besluttet, at forårets konfirmationer skal udsættes til efter pinse. Beslutningen er taget for at give de mange konfirmander, deres forældre og familier afklaring på, om konfirmationerne kan finde sted som planlagt. Nye datoer konfirmationerne bliver fastlagt lokalt senere.
 
Biskopperne har tidligere meddelt, at kirkerne er lukkede. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig finde sted, men skal afholdes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 
Ønsker du en samtale med præsten eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sognepræsten.
 
Sognepræst Annette Marie Kruhøffer
Glumsø - Bavelse - Næsby
amak@km.dk
Tlf. 20 84 67 38
 • Prædikenværksted - AFLYST

  Ved du altid, hvad præsten burde have sagt i sin prædiken?
  Kom til prædikenværksted og øs af dine guldkorn. Eller hør de andres tanker og ideer om, hvad søndagens tekster siger os i dag.
  Vi læser en tekst sammen og drøfter i mindre grupper, hvordan man kan læse og forstå den. Præsten samler resultatet og inddrager dem i sin prædiken den søndag, hvortil teksten hører.

  12. marts kl. 19:00 i Længen, arbejder vi med Joh 6, 24-35, som er teksten til midfaste, d. 22. marts.

 • ROD i KIRKEN - AFLYST

  Kan du godt lide at gøre i stedet for at høre? Så er dette en gudstjeneste for dig.

  Vi synger og laver ting sammen i kirken - og hører måske en god historie undervejs.

  Når vi er færdige med gudstjenesten, går vi over i Længen og spiser sammen.

  Alle er velkomne - det kræver ikke tilmelding, og det er gratis.

  Kom som du er - 19. marts kl. 17-19:00 i Glumsø Kirke.

 • Eskild Dohn i Glumsø Kirke

  Eskild Dohn kan tilsyneladende det hele. Han har både udgivet egen musik og spillet med nogle af de helt store danske navne.

  Nu kommer han til Glumsø og giver koncert. Det sker 8. marts kl. 19:00 i Glumsø Kirke.

  Der vil blive rift om pladserne. Kom derfor i god tid.
  Det er gratis at komme ind, og der kan ikke reserveres pladser.

NØØJ, DET' FOR BØRN

BABYSALMESANG
For børn ml. 0 og 1 år torsdag formiddag kl. 10-12 i Længen.

Musik er hjertets sprog, siger man. Børn
kan genkende musik og bliver stimuleret af at lytte og lege med musik. Vi synger, danser, leger og laver rytmer. Når de små bliver trætte, drikker de voksne kaffe eller te og hygger sig.

Nyt hold startede d. 9. januar. Men kom med. Det er gratis. Tilmeld dig hos Santa Reinbergs, tlf. 51 39 41 73 eller kirkesanger Louise Trojahn, tlf. 26 81 69 35.

MINIKONFIRMANDER
For børn i 3. klasse - onsdag kl. 14-15:30. Første gang d. 29. januar.


Hvis du har været minikonfirmand i efteråret, er du velkommen til at melde dig igen. Du bliver hentet på skolen kl. 14:00, og så går vi over i kirken eller i Længen.
Vi synger, spiller teater, tegner og fortæller historier. Nogle gange laver vi skattejagt eller andre ting. Og vi når altid at drikke saftevand og spise kiks.

Tilmelding til sognepræst Annette Kruhøff er på 2084 6738. Det er gratis.

 • Hvad sker i menighedsrådet?

  Hvad arbejder menighedsrådet mon med?

  Den nye parkeringsplads er blevet færdig. Vi tror, det er blevet til stor glæde for kirkegængerne og besøgende i Længen.

  I Næsby Kirke udskiftes nogle vinduer, og hvis vi får mulighed for det, sættes forsatsvinduer på med det samme.

  Der skal repareres lidt på kirkemurene ved Bavelse og Glumsø kirker. Små defekter blev registreret i forbindelse med det årlige kirkesyn (ligesom taget på Næsby kirke omtalt i sidste kirkeblad) og blev dermed en opgave for Menighedsrådet. Uret på Næsby kirke har skavanker, der også skal ordnes.

  Præstegården bliver kalket. Det er en vigtig vedligeholdelse af den fredede bygning. Kalkningen er tilrettelagt i forbindelse med nyt anlæg i haven, så de involverede håndværkere ikke kommer til at ødelægge hinandens arbejde.
  På Menighedsrådets opgaveliste venter nu, som det næste, omlægning af indgangspartiet ved Glumsø kirke. Indgangspartiet ændres til en rampe foran våbenhuset. Vi kan alle glæde os til niveauudligning og adgang til kirken uden trapper.

  Anni Olsen
  Formand

 • Liturgien til debat

  GUDSTJENESTEN TIL DEBAT
  Biskopperne har haft nedsat arbejdsgrupper, der skulle undersøge, om der er behov i folkekirken for at få lavet om på det, der sker i kirken.
  Er gudstjenesten blevet for kedelig og uforståelig for de unge?
  Er dåbsritualet blevet så indviklet, at ingen forstår hvad præsten siger?
  Og skal de enkelte kirker have lov til selv at bestemme, hvad der skal ske, når de holder gudstjeneste – eller er det bedre, at der er nogle faste rammer?

  De spørgsmål er blevet belyst i tre tykke rapporter, der er udkommet for nylig. Heldigvis er der også lavet tre ’pixiversioner’ af dem: Tynde og letlæste hæft er, der kan danne udgangspunkt for en samtale i de enkelte menigheder om, hvad VI gerne vil have i VORES kirke.
  Om et år samler biskopperne så tilbagemeldinger fra hele landet og drøfter, hvad der videre skal ske.

  Vi holder et møde om disse ting, hvor vi tager udgangspunkt i ’pixiversionerne’. Det finder sted i Længen den 19. februar klokken 19:00, og alle er velkomne til at komme og blande sig i debatten. Der bliver serveret en kop kaffe og en småkage, og det er gratis.

 • Vindens vej i Næsby

  Koncert i Næsby kirke med Vindens Vej – 10. november kl. 16.00.

  Vindens Vej synger sange og salmer på dansk, samt numre som gruppen selv skriver. De er bl.a. inspireret af irsk folkemusik.

  Mød dem i Næsby kirke den 10. november kl. 16.00, hvor de spiller et udvalg fra deres repertoire.

  Efter koncerten er der et glas vin og lidt snacks.
  Alle er velkomne og det er gratis at deltage.

 • Søg om julehjælp

  Der er andre end dig, som gennem tiden har haft behov for hjælp til at kunne holde en god jul for børnene.
  Så hvis du er i en situation, hvor det er svært at få økonomien til at hænge sammen her til jul, kan Menighedsplejen måske hjælpe.

  Kontakt sognepræst Annette Kruhøffer - gerne på mail: amak@km.dk eller på telefon 20846738.

  Menighedsplejen for Glumsø - Bavelse og Næsby Kirker.

Varm velkomst til sognepræsten

Ved en festlig familiegudstjeneste fik sognepræst Annette Kruhøffer en hjertevarm velkomst af menighederne i Glumsø-Bavelse-Næsby sogne. Glumsø Kirke var fyldt som på en juleaften, da provst Anna Kluge indsatte sognepræsten med bl.a. et citat fra Annette Kruhøffer selv. "Hvis jeg skal være sognepræst et sted, skal det være i Glumsø".

At det er gensidigt i menigheden udtrykte menighedsrådsformand Anni Olsen i sin velkomsttale. "Menighedsrådet har ikke en dag været i tvivl om din værdi som præst og rundt om i byen blev jeg ofte formanet: Nu vælger I vel den rigtige. Jeg var aldrig i tvivl om, hvem der blev hentydet til…
Det betyder dog ikke, at vi på forhånd havde besluttet os for at vælge dig, som vores fremtidige sognepræst…. hvorfor siger jeg nu det: jo, for det er vigtigt for mig at sige, du blev vurderet på lige fod med de andre ansøgere, og det viste sig, at du er den præst, der med din faglige kompetence, din levende forkyndelse og dit menneskesyn, lever op til vores ønsker, så du var den bedste i feltet. Derfor valgte et enigt menighedsråd dig….

Annette, du er åben og imødekommende – du favner alle…. Du udstråler ro og tillid – du besidder en behagelig myndighed, så det er let at arbejde sammen med dig. Man føler sig tryg i dit selskab både i kirken og uden for kirken.

Vi har set frem til at kunne byde dig og din mand Thomas velkommen til Glumsø præstegård og vore tre kirker. VELKOMMEN I DET LOKALE FÆLLESSKAB.


 

 • Provst Anna Kluge forestod indsættelsen.

 • Sognepræsten fik en meget hjertevarm velkomst af menighedsrådets formand.

 • Præstekolleger var med til at gøre dagen festlig. Til venstre menighedsrådsformand Anni Olsen.
  Foto: Rikke Sevelsted.

Gammel - smuk og helt moderne bolig

Renoveringen af Glumsø Præstegård blev afsluttet, i sommer, og da håndværkerne var rykket ud af den 184 år gamle og bevaringsværdige præstegård inviterede Menighedsrådet hele menigheden til Åbent Hus.

Det arkitektonisk smukke og karakteristiske stuehus til den trelængede avlsgård
blev opført i sommeren 1834 af Poul Bendtsen. Den gamle bindingsværksgård brændte d. 15. april, men allerede i oktober samme år var man så vidt, at den fuldførte bygning kunne forsikres. Hastværket betød imidlertid intet for kvaliteten, hverken kunstnerisk eller håndværksmæssigt.

Da Menighedsrådet gik igang med renoveringsprojektet, skulle der tages mange hensyn til bevaringsværdien, og mange eksperter har været ind over for at godkende menighedsrådets ønsker. Den gamle, smukke præstegård er nu en moderne bolig til den præst, der skal ansættes i efteråret.