RØDE KORS HJÆLPENETVÆRK

Corona-situationen udvikler sig hele tiden, og der er et stort behov for hjælp til alle dem som er syge, i karantæne eller særligt udsatte for at blive smittet med Corona.

Derfor har RØDE KORS åbnet et Hjælpenetværk!
Hjælpenetværket kan hjælpe med indkøb, lufte hund, hente medicin eller pakker eller andre praktiske gøremål. Dog ikke børnepasning.

Du kan få hjælp hvis du:
✔ Er ældre og føler dig i risiko for at blive smittet.
✔ Er særlig udsat fx pga. sygdom og derfor har valgt selvisolation.
✔ Er mistænkt for at være smittet og hjemmekarantæne.
✔ Er syg af Coronavirus og hjemmekarantæne.

Har DU brug for hjælp eller vil være frivillig hjælper?
Ring til os på telefon 35299660 ml. kl. 9-19:00 mand-sønd.

FORÅRETS KONFIRMATIONER ER UDSAT
 
Af hensyn til smittespredning med coronavirus har landets biskopper besluttet, at forårets konfirmationer skal udsættes til efter pinse. Beslutningen er taget for at give de mange konfirmander, deres forældre og familier afklaring på, om konfirmationerne kan finde sted som planlagt. Nye datoer konfirmationerne bliver fastlagt lokalt senere.
 
Biskopperne har tidligere meddelt, at kirkerne er lukkede. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig finde sted, men skal afholdes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 
Ønsker du en samtale med præsten eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sognepræsten.
 
Sognepræst Annette Marie Kruhøffer
Glumsø - Bavelse - Næsby
amak@km.dk
Tlf. 20 84 67 38
 • Prædikenværksted - AFLYST

  Ved du altid, hvad præsten burde have sagt i sin prædiken?
  Kom til prædikenværksted og øs af dine guldkorn. Eller hør de andres tanker og ideer om, hvad søndagens tekster siger os i dag.
  Vi læser en tekst sammen og drøfter i mindre grupper, hvordan man kan læse og forstå den. Præsten samler resultatet og inddrager dem i sin prædiken den søndag, hvortil teksten hører.

  12. marts kl. 19:00 i Længen, arbejder vi med Joh 6, 24-35, som er teksten til midfaste, d. 22. marts.

 • ROD i KIRKEN - AFLYST

  Kan du godt lide at gøre i stedet for at høre? Så er dette en gudstjeneste for dig.

  Vi synger og laver ting sammen i kirken - og hører måske en god historie undervejs.

  Når vi er færdige med gudstjenesten, går vi over i Længen og spiser sammen.

  Alle er velkomne - det kræver ikke tilmelding, og det er gratis.

  Kom som du er - 19. marts kl. 17-19:00 i Glumsø Kirke.

 • Eskild Dohn i Glumsø Kirke

  Eskild Dohn kan tilsyneladende det hele. Han har både udgivet egen musik og spillet med nogle af de helt store danske navne.

  Nu kommer han til Glumsø og giver koncert. Det sker 8. marts kl. 19:00 i Glumsø Kirke.

  Der vil blive rift om pladserne. Kom derfor i god tid.
  Det er gratis at komme ind, og der kan ikke reserveres pladser.

 • Forårets formiddagsmøder

  Den anden onsdag i måneden holder vi et møde med sang, kaffe og Danmarkshistorie i Længen kl. 10.30-12:00. Det koster 20 kr at deltage. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

  8. april: ”Knud Lavard - der aldrig blev konge”

  13. maj: ”Erik Emune og Sorte Plov”

 • Påskens gudstjenester

  5. april - palmesøndag:
  Kl. 10:30 i Glumsø Kirke

  9. april - skærtorsdag:
  Kl. 17:00 i Glumsø Kirke

  10. april - langfredag:
  Kl. 10:30 i Næsby Kirke

  12. april - påskesøndag:
  Kl. 10:30 i Glumsø Kirke

  13. april - 2 påskedag:
  Kl. 10:30 i Bavelse Kirke

 • Æblehøstgudstjeneste

  Hvert dåbsbarn får et lille filtæble i dåbsgave. Vi hænger det på kirkens æbletræ, og en gang om året høster vi æbler.

  Så får dåbsbørnene udleveret deres æble ved en børnegudstjeneste for de mindste.

  Når vi har hørt en historie og sunget nogle salmer, spiser vi små sandwich og drikker æblemost.

  Æblehøstgudstjenesten er den 25. april kl. 10:00 i Glumsø kirke. Alle er velkomne.

NØØJ, DET' FOR BØRN

BABYSALMESANG
For børn ml. 0 og 1 år torsdag formiddag kl. 10-12 i Længen.

Musik er hjertets sprog, siger man. Børn
kan genkende musik og bliver stimuleret af at lytte og lege med musik. Vi synger, danser, leger og laver rytmer. Når de små bliver trætte, drikker de voksne kaffe eller te og hygger sig.

Nyt hold startede d. 9. januar. Men kom med. Det er gratis. Tilmeld dig hos Santa Reinbergs, tlf. 51 39 41 73 eller kirkesanger Louise Trojahn, tlf. 26 81 69 35.

MINIKONFIRMANDER
For børn i 3. klasse - onsdag kl. 14-15:30. Første gang d. 29. januar.


Hvis du har været minikonfirmand i efteråret, er du velkommen til at melde dig igen. Du bliver hentet på skolen kl. 14:00, og så går vi over i kirken eller i Længen.
Vi synger, spiller teater, tegner og fortæller historier. Nogle gange laver vi skattejagt eller andre ting. Og vi når altid at drikke saftevand og spise kiks.

Tilmelding til sognepræst Annette Kruhøff er på 2084 6738. Det er gratis.

 • Hvad sker i menighedsrådet?

  Hvad arbejder menighedsrådet mon med?

  Den nye parkeringsplads er blevet færdig. Vi tror, det er blevet til stor glæde for kirkegængerne og besøgende i Længen.

  I Næsby Kirke udskiftes nogle vinduer, og hvis vi får mulighed for det, sættes forsatsvinduer på med det samme.

  Der skal repareres lidt på kirkemurene ved Bavelse og Glumsø kirker. Små defekter blev registreret i forbindelse med det årlige kirkesyn (ligesom taget på Næsby kirke omtalt i sidste kirkeblad) og blev dermed en opgave for Menighedsrådet. Uret på Næsby kirke har skavanker, der også skal ordnes.

  Præstegården bliver kalket. Det er en vigtig vedligeholdelse af den fredede bygning. Kalkningen er tilrettelagt i forbindelse med nyt anlæg i haven, så de involverede håndværkere ikke kommer til at ødelægge hinandens arbejde.
  På Menighedsrådets opgaveliste venter nu, som det næste, omlægning af indgangspartiet ved Glumsø kirke. Indgangspartiet ændres til en rampe foran våbenhuset. Vi kan alle glæde os til niveauudligning og adgang til kirken uden trapper.

  Anni Olsen
  Formand

 • Liturgien til debat

  GUDSTJENESTEN TIL DEBAT
  Biskopperne har haft nedsat arbejdsgrupper, der skulle undersøge, om der er behov i folkekirken for at få lavet om på det, der sker i kirken.
  Er gudstjenesten blevet for kedelig og uforståelig for de unge?
  Er dåbsritualet blevet så indviklet, at ingen forstår hvad præsten siger?
  Og skal de enkelte kirker have lov til selv at bestemme, hvad der skal ske, når de holder gudstjeneste – eller er det bedre, at der er nogle faste rammer?

  De spørgsmål er blevet belyst i tre tykke rapporter, der er udkommet for nylig. Heldigvis er der også lavet tre ’pixiversioner’ af dem: Tynde og letlæste hæft er, der kan danne udgangspunkt for en samtale i de enkelte menigheder om, hvad VI gerne vil have i VORES kirke.
  Om et år samler biskopperne så tilbagemeldinger fra hele landet og drøfter, hvad der videre skal ske.

  Vi holder et møde om disse ting, hvor vi tager udgangspunkt i ’pixiversionerne’. Det finder sted i Længen den 19. februar klokken 19:00, og alle er velkomne til at komme og blande sig i debatten. Der bliver serveret en kop kaffe og en småkage, og det er gratis.

 • Om Oluf Hunger

  En gang om måneden holder sognepræsten et populært foredrag om Danmarks konger.

  Det næste er d. 08. januar kl. 10.30-12. Fortællingen er om kong
  Oluf 1. Hunger (1086 - 1095).

  Da Knud den Hellige blev dræbt i Odense i 1086, sad broren Oluf Hunger i fangenskab hos Knuds svigerfar grev Robert af Flandern. Her var han havnet, da han havde taget oprørenes parti mod Knud. Det var formentlig de samme oprørere, som fik Oluf fri af fangenskabet; det skete dog på bekostning af hans bror Niels, som i stedet måtte indtage Olufs plads som gidsel.

 • Nytårsgudtjenesten

  Vi byder det nye år velkommen med en glad nytårsgudstjeneste. Efter en opløftende prædiken får du mulighed for at ønske dine naboer Godt nytår. Vi skåler bagefter i våbenhuset med et glas bobler og lidt sødt til ganen.

  Mød derfor op 1. januar Kl. 15:00 i Glumsø kirke.

  Det er naturligvis gratis og kræver ingen tilmelding. Men kom i god tid – sidste år var der fyldt godt op på stolerækkerne.

 • December måneds salme

  December: Nr. 824 – Nu tændes tusind julelys, skrevet i 1898 af svenske Emmy Köhler.

  Nu tændes tusind julelys
  på jorden mørk og rund,
  og tusind stjerner stråler ned
  fra himlens dybblå bund.

  Og overalt udspredes nu
  julens glade bud:
  at født er Herre Jesus krist
  vor frelser og vor gud.

  Du stjerne over Betlehem
  oh, lad dit klare skin
  med tro og håb og kærlighed
  i alle hjem nå ind.

  I hvert et hjerte trist og mørkt
  send du en stråle blid
  en stråle af Guds kærlighed
  i denne juletid.

 • Syng julen ind

  Man behøver ikke vente til juleaften med at tage hul på julen.
  Vi synger julen ind 12. december kl. 19 i Glumsø kirke. Nogle af de kendte julesange er på programmet.

  Andre og mindre kendte vil Susaa Kirkekor og Susaa Pigekor synge for os, og undervejs vil præsten læse et juleeventyr.

  Der vil være en lille servering i våbenhuset inden vi går hjem. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

 • Formiddagsmøder

  Den anden onsdag i måneden holder vi et møde med sang,
  kaffedrikning og Danmarks historie.

  Det foregår i Længen kl. 10.30-12 og koster 20 kr. at deltage.
  Alle er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

  11. december:
  ”Julen – en ældgammel nordisk skik”
  8. januar:
  ”Knud den Hellige – hvor hellig var han egentlig?”
  12. februar:
  ”Oluf Hunger – en kongelig syndebuk.”

 • Knud den Hellige blev dræbt og begravet i Odense

  En gang om måneden holder sognepræsten et populært foredrag om Danmarks konger.

  Det næste er d. 13. november kl. 10.30-12. Fortællingen er denne gang om Knud den Hellige, som er blevet kaldt den første dansker, der er blev helgenkåret.

  Vi mødes til kaffe, sang og Danmarkshistorie i Længen. Det koster 20 kr. for kaffe, rundstykker og wienerbrød. Overskuddet går til en tur, vi planlægger at gennemføre til foråret.

  Vi tager kongerækken, en for en, og man kan sagtens springe ind, selvom man ikke kender forhistorien.

 • Drop-in-dåb in Sct. Peders Kirke

  Det er aldrig for sent at blive døbt. En dyr fest er ikke nødvendig. Det behøver ikke at være under søndagens højmesse, hvor alles blikke hviler på dig. Det spiller ingen rolle, om du er 9 eller 85 år gammel.

  Igen i år tilbyder Næstved Provsti Drop-in-dåb i Sct Peders Kirke i Næstved
  lørdag d. 9. nov. kl. 10-13:00.

  Fakta om drop in-dåb: Man kan komme alene og blive døbt, eller man kan tage sin familie med. Børn skal være ledsaget af forældre.
  Det eneste, man skal huske, er sit pas eller kørekort samt sit CPR-nummer.

 • Gæsteprædikant i Næsby Kirke

  Gæsteprædikant i Næsby kirke den 10. november 2019

  Ved højmessen i Næsby kirke den 10. november kl. 10.30 har vi den glæde, at kunne modtage Hans Raun Iversen som gæsteprædikant.

  Hans Raun Iversen er en Danmarks største kendere af folkekirken. Det er meget sjældent, at han prædiker, men nu har han sagt ja til at besøge os.
  Kom og hør hvad han har på hjertet.

  Efter gudstjenesten er der vand og brød d.v.s. leverpostej i våbenhuset, og der vil være mulighed for at tale om prædiken.

 • Vindens vej i Næsby

  Koncert i Næsby kirke med Vindens Vej – 10. november kl. 16.00.

  Vindens Vej synger sange og salmer på dansk, samt numre som gruppen selv skriver. De er bl.a. inspireret af irsk folkemusik.

  Mød dem i Næsby kirke den 10. november kl. 16.00, hvor de spiller et udvalg fra deres repertoire.

  Efter koncerten er der et glas vin og lidt snacks.
  Alle er velkomne og det er gratis at deltage.

 • Søg om julehjælp

  Der er andre end dig, som gennem tiden har haft behov for hjælp til at kunne holde en god jul for børnene.
  Så hvis du er i en situation, hvor det er svært at få økonomien til at hænge sammen her til jul, kan Menighedsplejen måske hjælpe.

  Kontakt sognepræst Annette Kruhøffer - gerne på mail: amak@km.dk eller på telefon 20846738.

  Menighedsplejen for Glumsø - Bavelse og Næsby Kirker.

 • Rod i kirken 24. okt. kl. 17-19:00 i Glumsø Kirke.

  Det er en familiegudstjeneste, der foregår på børnenes præmisser.

  Når vi har rod i kirken, så roder det - men vi laver aldrig noget, uden at der er en mening med det.

  Den 24. okt. kl. 17-19:00 i Glumsø kirke handler det om glæden ved at give og modtage. Pigekoret deltager og gør gudstjenesten ekstra festlig.

  Efter gudstjenesten i kirken går vi over i Længen og spiser et måltid sammen.
  Alle er velkomne - også store børn og voksne.
  Det er gratis at spise med, og der er ingen tilmelding.

 • Æblehøstgudstjeneste 26. okt kl.10:00 i Glumsø kirke.

  Børn, der døbes i en af pastoratets kirker, får et æble syet af filt med deres navn, dåbsdato og kirkens navn broderet på.

  Æblerne høstes et par gange om året ved en familievenlig æblehøstgudstjeneste, hvor vi får en historie og synger nogle sange.

  Alle dåbsbørn og deres familier bliver inviteret med til gudstjenesten. Bagefter spiser vi en sandwich og drikker æblemost til. Dåbsbørnene får en invitation pr post eller mail, men andre er også velkomne.

Tilmelding til konfirmation

Tilmelding til konfirmation 2020.

Det kan ske ved at deltage i den fælles indskrivningsdag tirsdag den 18. juni 2019 i tidsrummet 14.00 – 17.00. Det foregår i Længen ved præstegården, Storegade 24 i Glumsø.

Datoerne for konfirmation i 2020 er følgende: Glumsø Kirke: Søndag den 3. maj og St. Bededag den 8. maj. Næsby og Bavelse Kirker: Søndag den 10. maj

Der er også en mulighed for at tilmelde barnet til konfirmationsforberedelse og konfirmation elektronisk med NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Linket til elektronisk tilmelding er: https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmation. Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt os på mail her glumsoe.sogn@km.dk

 

Varm velkomst til sognepræsten

Ved en festlig familiegudstjeneste fik sognepræst Annette Kruhøffer en hjertevarm velkomst af menighederne i Glumsø-Bavelse-Næsby sogne. Glumsø Kirke var fyldt som på en juleaften, da provst Anna Kluge indsatte sognepræsten med bl.a. et citat fra Annette Kruhøffer selv. "Hvis jeg skal være sognepræst et sted, skal det være i Glumsø".

At det er gensidigt i menigheden udtrykte menighedsrådsformand Anni Olsen i sin velkomsttale. "Menighedsrådet har ikke en dag været i tvivl om din værdi som præst og rundt om i byen blev jeg ofte formanet: Nu vælger I vel den rigtige. Jeg var aldrig i tvivl om, hvem der blev hentydet til…
Det betyder dog ikke, at vi på forhånd havde besluttet os for at vælge dig, som vores fremtidige sognepræst…. hvorfor siger jeg nu det: jo, for det er vigtigt for mig at sige, du blev vurderet på lige fod med de andre ansøgere, og det viste sig, at du er den præst, der med din faglige kompetence, din levende forkyndelse og dit menneskesyn, lever op til vores ønsker, så du var den bedste i feltet. Derfor valgte et enigt menighedsråd dig….

Annette, du er åben og imødekommende – du favner alle…. Du udstråler ro og tillid – du besidder en behagelig myndighed, så det er let at arbejde sammen med dig. Man føler sig tryg i dit selskab både i kirken og uden for kirken.

Vi har set frem til at kunne byde dig og din mand Thomas velkommen til Glumsø præstegård og vore tre kirker. VELKOMMEN I DET LOKALE FÆLLESSKAB.


 

 • Provst Anna Kluge forestod indsættelsen.

 • Sognepræsten fik en meget hjertevarm velkomst af menighedsrådets formand.

 • Præstekolleger var med til at gøre dagen festlig. Til venstre menighedsrådsformand Anni Olsen.
  Foto: Rikke Sevelsted.

Gammel - smuk og helt moderne bolig

Renoveringen af Glumsø Præstegård blev afsluttet, i sommer, og da håndværkerne var rykket ud af den 184 år gamle og bevaringsværdige præstegård inviterede Menighedsrådet hele menigheden til Åbent Hus.

Det arkitektonisk smukke og karakteristiske stuehus til den trelængede avlsgård
blev opført i sommeren 1834 af Poul Bendtsen. Den gamle bindingsværksgård brændte d. 15. april, men allerede i oktober samme år var man så vidt, at den fuldførte bygning kunne forsikres. Hastværket betød imidlertid intet for kvaliteten, hverken kunstnerisk eller håndværksmæssigt.

Da Menighedsrådet gik igang med renoveringsprojektet, skulle der tages mange hensyn til bevaringsværdien, og mange eksperter har været ind over for at godkende menighedsrådets ønsker. Den gamle, smukke præstegård er nu en moderne bolig til den præst, der skal ansættes i efteråret.