• Konger og dronninger

  Vores hyggelige formiddagsmøder er i gang igen.
  Vi synger, drikker kaffe, taler med hinanden og hører om Danmarkshistoriens konger og dronninger.

  Næste formiddagsmøde er onsdag 13. okt. kl. 10:30 om Valdemar den store - starten på et nyt dynasti

 • Æblehøst

  Vi har et æbletræ i kirken. Æblerne er af filt, og på hvert æble er et navn, en dato og hvilken kirke. Æblet har dåbsbørnene fået ved dåben til at hænge på træet.

  I efteråret inviteres børnene og deres familier til æblehøstgudstjeneste, der slutter med, at børnene får deres æble.

  Æblehøsten er lør. d. 30. okt. kl. 10:00 i Glumsø kirke.

 • Den nye Højskolesangbog

  Sangaften i Længen tors d. 30. sept. kl. 19.00.

  Vi har indkøbt den nye højskolesangbog og vil benytte denne sangaften til at indvie den. Vi vil forsøge os med nogle af de nye sange, men der bliver også god plads til at synge gamle kendinge.

  Mød op til nogle fornøjelige timer. Det er gratis at deltage.

  Menighedsrådet for
  Glumsø - Bavelse og Næsby kirker

 • Ny litteraturkreds

  Kan du lide at læse, så kom og vær med i en ny litteraturkreds.

  Vi læser en bog og mødes en gang om måneden og taler om, hvad vi har læst.

  Første møde er d. 1. september kl. 16-17:30.

  Den første bog er Iseskrog af Margrethe Tjalve - hendes historiske debutroman om Hans Egedes hustru Gertrud.

 • Konfirmation i foråret 2022

  Tilmelding til konfirmation næste forår bør ske inden 1. september 2021.

  I foråret 2022 er der konfirmation:

  I Glumsø Kirke d. 8. maj og d. 13. maj (St. Bededag).

  I Bavelse og Næsby kirker d. 15. maj.

  Tilmelding sker på Folkekirken.dk. I menuen vælges Livets begivenheder, og derefter konfirmation/konfirmandtilmelding.
  Her kan I med NemID tilmelde barnet til konfirmationsforberedelse og konfirmation.

  Hvis I som forældre har fælles forældremyndig-hed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen.

  Klik på Konfirmation i menuen og læs mere.

Julegudstjenester er tilbage i kirkerne

Julegudstjenesterne plejer at være velbesøgte, men i år er der begrænsninger på grund af de nationale restriktioner. Vi overholder nøje anbefalingerne i forhold til Corona.

Der er julegudstjenester kl. 13:00 og kl. 15:30 i Glumsø Kirke, hvor der er plads til max 35.  Julegudstjenesten i Næsby Kirke er kl. 14:15.

Der er stadig ledige pladser til julegudstjenesten kl. 15.30.

Hvis du og din familie vil i kirke juleaften, så skriv en mail til præstesekretæren (bkj@km.dk). Husk navn, adresse og hvor mange pladser, du vil reservere. Skriv også tidspunktet i Glumsø Kirke.

Med alle ønsker om en god jul til alle,

Sognepræst Annette Kruhøffer

 • Vi synger julen ind

  Syng julen ind - uden sang!
  Vi skruer op for julestemningen d. 10. dec. kl. 19:00 i Glumsø kirke.
  Til julen hører musik og salmer. Det kan vi ikke undvære, men på grund af coronaen må vi synge julen ind uden fællessang.

  Til gengæld bliver der korsang, fløjtespil af Tina Karlshøj Andersen og rockede julenumre fra Lazarus Music Group. Præsten læser også en julehistorie.

  Vores kirke kan iflg. coronareglerne rumme maks 60 personer foruden personale og optrædende. Pladserne fordeles efter først-til-mølle. Kom i god tid, hvis I ønsker at være med. Spred gerne dette budskab - også til korenes familier, hvis de ikke selv læser dette.

  Med venlig hilsen
  Sognepræst Annette Marie Kruhøffer

 • Søg om julehjælp

  Der er andre end dig, der i tidens løb har
  haft brug for hjælp til at holde en god jul for
  børnene.

  Så hvis du befinder dig i en situation, hvor
  det er svært af få økonomien til at hænge
  sammen her op til jul, kan Menighedsplejen
  måske hjælpe dig.

  Kontakt sognepræst Annette Kruhøffer, gerne på mail amak@km.dk eller på tlf. 20 84 67 38.

  Menighedsplejen for
  Glumsø-Bavelse og Næsby kirker

 • Julegudstjenester i kirkerne

  Juleaftens gudstjenester er på grund af coronanedlukning i Næstved kommune tilbage i kirkerne. Se teksten øverst på siden om tilmelding.

  Kl. 13.00 og kl. 15:30 i Glumsø Kirke.

  Kl. 14.15: Næsby kirke.

  1. juledag den 25. dec.
  Gudstjeneste i Glumsø kirke kl. 10.30.

  2. juledag 26. dec.
  Ingen gudstjeneste. Vi henviser til nabokirkerne.

 • Det nye menighedsråd

  På valgforsamlingsmødet i september valgte menigheden i Glumsø-Bavelse-Næsby et nyt menighedsråd, der er valgt for de næste 4 år.

  Følgende er valgt fra Glumsø:
  Anni Olsen, Margit Eriksen, Niels Albrechtsen, Lars Naalund og Marianne Valbjørn.

  Følgende er valgt fra Næsby:
  Dorte Mortensen, Ib Jørgensen og Birgit Vildgaard Rasmussen.

  Følgende er valgt fra Bavelse:
  Arne Skagge Pedersen.
  Som suppleanter valgtes fra Glumsø Birgit Døssing, Karen Henriksen og Tom Jørgensen, og fra Bavelse Leif Andersen.

  Det lykkedes ikke at få valgt to medlemmer fra Bavelse sogn. Det er derfor biskoppen, der skal tage stilling til, hvordan vi håndterer, at vi mangler et medlem i det nye råd.

 • Rådets konstituering

  Det nyvalgte menighedsråd for Glumsø, Bavelse og Næsby sogne, har på sit konstituerende møde, tirsdag d. 17. nov., genvalgt Anni Olsen, Glumsø, for en nye periode. Til næstformand valgtes Dorthe Mortensen, Næsby.

  Glumsø Kirke har fået ny kirkevælge. Valgt blev Lars Naalund, Glumsø. Arne Skagge Pedersen blev genvalgt som kirkeværge for Næsby og Bavelse kirker.

  Alle valg var enstemmige valg.

  Klik på linket menighedsråd i toppen af siden og se hele konstituereingen.

 • Prædikenværksted - AFLYST

  Ved du altid, hvad præsten burde have sagt i sin prædiken?
  Kom til prædikenværksted og øs af dine guldkorn. Eller hør de andres tanker og ideer om, hvad søndagens tekster siger os i dag.
  Vi læser en tekst sammen og drøfter i mindre grupper, hvordan man kan læse og forstå den. Præsten samler resultatet og inddrager dem i sin prædiken den søndag, hvortil teksten hører.

  12. marts kl. 19:00 i Længen, arbejder vi med Joh 6, 24-35, som er teksten til midfaste, d. 22. marts.

 • ROD i KIRKEN - AFLYST

  Kan du godt lide at gøre i stedet for at høre? Så er dette en gudstjeneste for dig.

  Vi synger og laver ting sammen i kirken - og hører måske en god historie undervejs.

  Når vi er færdige med gudstjenesten, går vi over i Længen og spiser sammen.

  Alle er velkomne - det kræver ikke tilmelding, og det er gratis.

  Kom som du er - 19. marts kl. 17-19:00 i Glumsø Kirke.

 • Eskild Dohn i Glumsø Kirke

  Eskild Dohn kan tilsyneladende det hele. Han har både udgivet egen musik og spillet med nogle af de helt store danske navne.

  Nu kommer han til Glumsø og giver koncert. Det sker 8. marts kl. 19:00 i Glumsø Kirke.

  Der vil blive rift om pladserne. Kom derfor i god tid.
  Det er gratis at komme ind, og der kan ikke reserveres pladser.

 • Hvad sker i menighedsrådet?

  Hvad arbejder menighedsrådet mon med?

  Den nye parkeringsplads er blevet færdig. Vi tror, det er blevet til stor glæde for kirkegængerne og besøgende i Længen.

  I Næsby Kirke udskiftes nogle vinduer, og hvis vi får mulighed for det, sættes forsatsvinduer på med det samme.

  Der skal repareres lidt på kirkemurene ved Bavelse og Glumsø kirker. Små defekter blev registreret i forbindelse med det årlige kirkesyn (ligesom taget på Næsby kirke omtalt i sidste kirkeblad) og blev dermed en opgave for Menighedsrådet. Uret på Næsby kirke har skavanker, der også skal ordnes.

  Præstegården bliver kalket. Det er en vigtig vedligeholdelse af den fredede bygning. Kalkningen er tilrettelagt i forbindelse med nyt anlæg i haven, så de involverede håndværkere ikke kommer til at ødelægge hinandens arbejde.
  På Menighedsrådets opgaveliste venter nu, som det næste, omlægning af indgangspartiet ved Glumsø kirke. Indgangspartiet ændres til en rampe foran våbenhuset. Vi kan alle glæde os til niveauudligning og adgang til kirken uden trapper.

  Anni Olsen
  Formand

 • Liturgien til debat

  GUDSTJENESTEN TIL DEBAT
  Biskopperne har haft nedsat arbejdsgrupper, der skulle undersøge, om der er behov i folkekirken for at få lavet om på det, der sker i kirken.
  Er gudstjenesten blevet for kedelig og uforståelig for de unge?
  Er dåbsritualet blevet så indviklet, at ingen forstår hvad præsten siger?
  Og skal de enkelte kirker have lov til selv at bestemme, hvad der skal ske, når de holder gudstjeneste – eller er det bedre, at der er nogle faste rammer?

  De spørgsmål er blevet belyst i tre tykke rapporter, der er udkommet for nylig. Heldigvis er der også lavet tre ’pixiversioner’ af dem: Tynde og letlæste hæft er, der kan danne udgangspunkt for en samtale i de enkelte menigheder om, hvad VI gerne vil have i VORES kirke.
  Om et år samler biskopperne så tilbagemeldinger fra hele landet og drøfter, hvad der videre skal ske.

  Vi holder et møde om disse ting, hvor vi tager udgangspunkt i ’pixiversionerne’. Det finder sted i Længen den 19. februar klokken 19:00, og alle er velkomne til at komme og blande sig i debatten. Der bliver serveret en kop kaffe og en småkage, og det er gratis.

Varm velkomst til sognepræsten

Ved en festlig familiegudstjeneste fik sognepræst Annette Kruhøffer en hjertevarm velkomst af menighederne i Glumsø-Bavelse-Næsby sogne. Glumsø Kirke var fyldt som på en juleaften, da provst Anna Kluge indsatte sognepræsten med bl.a. et citat fra Annette Kruhøffer selv. "Hvis jeg skal være sognepræst et sted, skal det være i Glumsø".

At det er gensidigt i menigheden udtrykte menighedsrådsformand Anni Olsen i sin velkomsttale. "Menighedsrådet har ikke en dag været i tvivl om din værdi som præst og rundt om i byen blev jeg ofte formanet: Nu vælger I vel den rigtige. Jeg var aldrig i tvivl om, hvem der blev hentydet til…
Det betyder dog ikke, at vi på forhånd havde besluttet os for at vælge dig, som vores fremtidige sognepræst…. hvorfor siger jeg nu det: jo, for det er vigtigt for mig at sige, du blev vurderet på lige fod med de andre ansøgere, og det viste sig, at du er den præst, der med din faglige kompetence, din levende forkyndelse og dit menneskesyn, lever op til vores ønsker, så du var den bedste i feltet. Derfor valgte et enigt menighedsråd dig….

Annette, du er åben og imødekommende – du favner alle…. Du udstråler ro og tillid – du besidder en behagelig myndighed, så det er let at arbejde sammen med dig. Man føler sig tryg i dit selskab både i kirken og uden for kirken.

Vi har set frem til at kunne byde dig og din mand Thomas velkommen til Glumsø præstegård og vore tre kirker. VELKOMMEN I DET LOKALE FÆLLESSKAB.


 

 • Provst Anna Kluge forestod indsættelsen.

 • Sognepræsten fik en meget hjertevarm velkomst af menighedsrådets formand.

 • Præstekolleger var med til at gøre dagen festlig. Til venstre menighedsrådsformand Anni Olsen.
  Foto: Rikke Sevelsted.

Gammel - smuk og helt moderne bolig

Renoveringen af Glumsø Præstegård blev afsluttet, i sommer, og da håndværkerne var rykket ud af den 184 år gamle og bevaringsværdige præstegård inviterede Menighedsrådet hele menigheden til Åbent Hus.

Det arkitektonisk smukke og karakteristiske stuehus til den trelængede avlsgård
blev opført i sommeren 1834 af Poul Bendtsen. Den gamle bindingsværksgård brændte d. 15. april, men allerede i oktober samme år var man så vidt, at den fuldførte bygning kunne forsikres. Hastværket betød imidlertid intet for kvaliteten, hverken kunstnerisk eller håndværksmæssigt.

Da Menighedsrådet gik igang med renoveringsprojektet, skulle der tages mange hensyn til bevaringsværdien, og mange eksperter har været ind over for at godkende menighedsrådets ønsker. Den gamle, smukke præstegård er nu en moderne bolig til den præst, der skal ansættes i efteråret.