• Første søndag i advent

  Søndag d. 29. november:

  Kl. 9-9.30: Kort andagt med altergang i Glumsø kirke.
  Det er et tilbud til den del af menigheden, der har lyst til at indlede kirkeåret med at høre evangelieteksten og deltage i nadveren samt synge et par af vore dejlige adventssalmer. Der vil ikke være nogen prædiken.

  Kl. 10.30: Familiegudstjeneste i Glumsø kirke.
  Julen og det nye kirkeår fejres med en børnevenlig, anderledes gudstjeneste.
  Pigekoret vil gå Lucia og synge for os, og minikonfirmanderne deltager i gudstjenesten.
  Der tilbydes druesaft ved altergangen, så alle kan deltage.

  Hvis vejret er til det, synger vi en salme uden for kirken - ellers er det kun pigerne, der synger af corona-hensyn.

 • Søg om julehjælp

  Der er andre end dig, der i tidens løb har
  haft brug for hjælp til at holde en god jul for
  børnene.

  Så hvis du befinder dig i en situation, hvor
  det er svært af få økonomien til at hænge
  sammen her op til jul, kan Menighedsplejen
  måske hjælpe dig.

  Kontakt sognepræst Annette Kruhøffer, gerne på mail amak@km.dk eller på tlf. 20 84 67 38.

  Menighedsplejen for
  Glumsø-Bavelse og Næsby kirker

 • Julegudstjenester 2020

  Juleaften – den 24. dec.
  Vi satser på at holde tre gudstjenester som sædvanligt:

  Kl. 13.00 og kl. 15:30 i Glumsø:
  Julegudstjenesterne i Glumsø vil finde sted i Glumsø Hallen.

  Kl. 14.15: Næsby kirke
  (max antal er 36).

  Ved gudstjenesten i Næsby er der begrænset deltagerantal.
  Plads kan evt. bestilles hos præstesekretær Bente Karin Jensen på mail BKJ@km.dk
  senest 22. dec. eller ved telefonisk henvendelse.

  Juledagene – 25. og 26. dec.
  1. juledag den 25. dec.
  Gudstjeneste i Glumsø kirke kl. 10.30.

  2. juledag 26. dec.
  Ingen gudstjeneste. Vi henviser til nabokirkerne.

Julegudstjenester i sportshallen i år

Jul og kirke hører sammen. Men i år må vi lave kirke i sportshallen, for kirken er ikke stor nok til de 450 mennesker, der normalt kommer til julegudstjeneste i vores lille sogn. Det er ikke nemt at planlægge. Vores gamle kirke oser nemlig af hygge og tradition, og mange af de gamle i sognet er kommet i den fra de var små børn.
Så er det godt at vide, at Vorherre selv har sagt, at kirken af sten ’bare’ er et hus. Den ægte kirke er alle de varme, bankende hjerter, der kommer med julefred og synger de gamle salmer i et stort, brusende fællesskab.  ”De levende stene”, som Grundtvig kaldte det.
Vi håber derfor, at alle i vores pastorat vil møde op, som de plejer, selvom vi er flyttet over i hallen. Der vil være lys på alteret, juletræer og julestjerner til at pynte. Men vigtigst af alt: Juleevangeliet lyder nøjagtig som for 2000 år siden.

Det er i Glumsø Hallen kl. 13 og kl. 15.30. Der er plads til 220 personer - fuldt coronasikret efter reglerne. Kom og vær med!

Sognepræst Annette Kruhøffer

 • Det nye menighedsråd

  På valgforsamlingsmødet i september valgte menigheden i Glumsø-Bavelse-Næsby et nyt menighedsråd, der er valgt for de næste 4 år.

  Følgende er valgt fra Glumsø:
  Anni Olsen, Margit Eriksen, Niels Albrechtsen, Lars Naalund og Marianne Valbjørn.

  Følgende er valgt fra Næsby:
  Dorte Mortensen, Ib Jørgensen og Birgit Vildgaard Rasmussen.

  Følgende er valgt fra Bavelse:
  Arne Skagge Pedersen.
  Som suppleanter valgtes fra Glumsø Birgit Døssing, Karen Henriksen og Tom Jørgensen, og fra Bavelse Leif Andersen.

  Det lykkedes ikke at få valgt to medlemmer fra Bavelse sogn. Det er derfor biskoppen, der skal tage stilling til, hvordan vi håndterer, at vi mangler et medlem i det nye råd.

 • Rådets konstituering

  Det nyvalgte menighedsråd for Glumsø, Bavelse og Næsby sogne, har på sit konstituerende møde, tirsdag d. 17. nov., genvalgt Anni Olsen, Glumsø, for en nye periode. Til næstformand valgtes Dorthe Mortensen, Næsby.

  Glumsø Kirke har fået ny kirkevælge. Valgt blev Lars Naalund, Glumsø. Arne Skagge Pedersen blev genvalgt som kirkeværge for Næsby og Bavelse kirker.

  Alle valg var enstemmige valg.

  Klik på linket menighedsråd i toppen af siden og se hele konstituereingen.

Konfirmandindskrivning - konfirmation 2021

Det nye hold konfirmander, som skal konfirmeres i 2021 har allerede nu mulighed for at tilmelde sig konfirmationen i 2021.

Dette sker elektronisk på https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation.

Der skal benyttes NemID ved tilmeldingen og begge forældre underskriver elektronisk, hvis der er fælles forældremyndighed.

Tilmelding kan ske til og med den 30. september 2020. Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt os på mail: glumsoe.sogn@km.dk.

Søndag den 30. august 2020 kl. 12.30 vil der være en ungdomsgudstjeneste for de kommende konfirmander.


Konfirmationsdatoer:

2021
Glumsø kirke: Søndag den 25. april og fredag den 30. april (St. Bededag).
Bavelse og Næsby kirker: Søndag den 2. maj.
2022
Glumsø Kirke, søndag den 8. maj og St. Bededag, fredag den 13. maj. Bavelse og Næsby kirker, søndag den 15. maj.

 • Prædikenværksted - AFLYST

  Ved du altid, hvad præsten burde have sagt i sin prædiken?
  Kom til prædikenværksted og øs af dine guldkorn. Eller hør de andres tanker og ideer om, hvad søndagens tekster siger os i dag.
  Vi læser en tekst sammen og drøfter i mindre grupper, hvordan man kan læse og forstå den. Præsten samler resultatet og inddrager dem i sin prædiken den søndag, hvortil teksten hører.

  12. marts kl. 19:00 i Længen, arbejder vi med Joh 6, 24-35, som er teksten til midfaste, d. 22. marts.

 • ROD i KIRKEN - AFLYST

  Kan du godt lide at gøre i stedet for at høre? Så er dette en gudstjeneste for dig.

  Vi synger og laver ting sammen i kirken - og hører måske en god historie undervejs.

  Når vi er færdige med gudstjenesten, går vi over i Længen og spiser sammen.

  Alle er velkomne - det kræver ikke tilmelding, og det er gratis.

  Kom som du er - 19. marts kl. 17-19:00 i Glumsø Kirke.

 • Eskild Dohn i Glumsø Kirke

  Eskild Dohn kan tilsyneladende det hele. Han har både udgivet egen musik og spillet med nogle af de helt store danske navne.

  Nu kommer han til Glumsø og giver koncert. Det sker 8. marts kl. 19:00 i Glumsø Kirke.

  Der vil blive rift om pladserne. Kom derfor i god tid.
  Det er gratis at komme ind, og der kan ikke reserveres pladser.

NØØJ, DET' FOR BØRN

BABYSALMESANG
For børn ml. 0 og 1 år torsdag formiddag kl. 10-12 i Længen.

Musik er hjertets sprog, siger man. Børn
kan genkende musik og bliver stimuleret af at lytte og lege med musik. Vi synger, danser, leger og laver rytmer. Når de små bliver trætte, drikker de voksne kaffe eller te og hygger sig.

Nyt hold startede d. 9. januar. Men kom med. Det er gratis. Tilmeld dig hos Santa Reinbergs, tlf. 51 39 41 73 eller kirkesanger Louise Trojahn, tlf. 26 81 69 35.

MINIKONFIRMANDER
For børn i 3. klasse - onsdag kl. 14-15:30. Første gang d. 29. januar.


Hvis du har været minikonfirmand i efteråret, er du velkommen til at melde dig igen. Du bliver hentet på skolen kl. 14:00, og så går vi over i kirken eller i Længen.
Vi synger, spiller teater, tegner og fortæller historier. Nogle gange laver vi skattejagt eller andre ting. Og vi når altid at drikke saftevand og spise kiks.

Tilmelding til sognepræst Annette Kruhøff er på 2084 6738. Det er gratis.

 • Hvad sker i menighedsrådet?

  Hvad arbejder menighedsrådet mon med?

  Den nye parkeringsplads er blevet færdig. Vi tror, det er blevet til stor glæde for kirkegængerne og besøgende i Længen.

  I Næsby Kirke udskiftes nogle vinduer, og hvis vi får mulighed for det, sættes forsatsvinduer på med det samme.

  Der skal repareres lidt på kirkemurene ved Bavelse og Glumsø kirker. Små defekter blev registreret i forbindelse med det årlige kirkesyn (ligesom taget på Næsby kirke omtalt i sidste kirkeblad) og blev dermed en opgave for Menighedsrådet. Uret på Næsby kirke har skavanker, der også skal ordnes.

  Præstegården bliver kalket. Det er en vigtig vedligeholdelse af den fredede bygning. Kalkningen er tilrettelagt i forbindelse med nyt anlæg i haven, så de involverede håndværkere ikke kommer til at ødelægge hinandens arbejde.
  På Menighedsrådets opgaveliste venter nu, som det næste, omlægning af indgangspartiet ved Glumsø kirke. Indgangspartiet ændres til en rampe foran våbenhuset. Vi kan alle glæde os til niveauudligning og adgang til kirken uden trapper.

  Anni Olsen
  Formand

 • Liturgien til debat

  GUDSTJENESTEN TIL DEBAT
  Biskopperne har haft nedsat arbejdsgrupper, der skulle undersøge, om der er behov i folkekirken for at få lavet om på det, der sker i kirken.
  Er gudstjenesten blevet for kedelig og uforståelig for de unge?
  Er dåbsritualet blevet så indviklet, at ingen forstår hvad præsten siger?
  Og skal de enkelte kirker have lov til selv at bestemme, hvad der skal ske, når de holder gudstjeneste – eller er det bedre, at der er nogle faste rammer?

  De spørgsmål er blevet belyst i tre tykke rapporter, der er udkommet for nylig. Heldigvis er der også lavet tre ’pixiversioner’ af dem: Tynde og letlæste hæft er, der kan danne udgangspunkt for en samtale i de enkelte menigheder om, hvad VI gerne vil have i VORES kirke.
  Om et år samler biskopperne så tilbagemeldinger fra hele landet og drøfter, hvad der videre skal ske.

  Vi holder et møde om disse ting, hvor vi tager udgangspunkt i ’pixiversionerne’. Det finder sted i Længen den 19. februar klokken 19:00, og alle er velkomne til at komme og blande sig i debatten. Der bliver serveret en kop kaffe og en småkage, og det er gratis.

Varm velkomst til sognepræsten

Ved en festlig familiegudstjeneste fik sognepræst Annette Kruhøffer en hjertevarm velkomst af menighederne i Glumsø-Bavelse-Næsby sogne. Glumsø Kirke var fyldt som på en juleaften, da provst Anna Kluge indsatte sognepræsten med bl.a. et citat fra Annette Kruhøffer selv. "Hvis jeg skal være sognepræst et sted, skal det være i Glumsø".

At det er gensidigt i menigheden udtrykte menighedsrådsformand Anni Olsen i sin velkomsttale. "Menighedsrådet har ikke en dag været i tvivl om din værdi som præst og rundt om i byen blev jeg ofte formanet: Nu vælger I vel den rigtige. Jeg var aldrig i tvivl om, hvem der blev hentydet til…
Det betyder dog ikke, at vi på forhånd havde besluttet os for at vælge dig, som vores fremtidige sognepræst…. hvorfor siger jeg nu det: jo, for det er vigtigt for mig at sige, du blev vurderet på lige fod med de andre ansøgere, og det viste sig, at du er den præst, der med din faglige kompetence, din levende forkyndelse og dit menneskesyn, lever op til vores ønsker, så du var den bedste i feltet. Derfor valgte et enigt menighedsråd dig….

Annette, du er åben og imødekommende – du favner alle…. Du udstråler ro og tillid – du besidder en behagelig myndighed, så det er let at arbejde sammen med dig. Man føler sig tryg i dit selskab både i kirken og uden for kirken.

Vi har set frem til at kunne byde dig og din mand Thomas velkommen til Glumsø præstegård og vore tre kirker. VELKOMMEN I DET LOKALE FÆLLESSKAB.


 

 • Provst Anna Kluge forestod indsættelsen.

 • Sognepræsten fik en meget hjertevarm velkomst af menighedsrådets formand.

 • Præstekolleger var med til at gøre dagen festlig. Til venstre menighedsrådsformand Anni Olsen.
  Foto: Rikke Sevelsted.

Gammel - smuk og helt moderne bolig

Renoveringen af Glumsø Præstegård blev afsluttet, i sommer, og da håndværkerne var rykket ud af den 184 år gamle og bevaringsværdige præstegård inviterede Menighedsrådet hele menigheden til Åbent Hus.

Det arkitektonisk smukke og karakteristiske stuehus til den trelængede avlsgård
blev opført i sommeren 1834 af Poul Bendtsen. Den gamle bindingsværksgård brændte d. 15. april, men allerede i oktober samme år var man så vidt, at den fuldførte bygning kunne forsikres. Hastværket betød imidlertid intet for kvaliteten, hverken kunstnerisk eller håndværksmæssigt.

Da Menighedsrådet gik igang med renoveringsprojektet, skulle der tages mange hensyn til bevaringsværdien, og mange eksperter har været ind over for at godkende menighedsrådets ønsker. Den gamle, smukke præstegård er nu en moderne bolig til den præst, der skal ansættes i efteråret.