Konst. sognepræst ved Glumsø-Bavelse-Næsby kirker

Annette Kruhøffer og ægtefællen, Thomas Knudsen.

 

At være præst er ikke et almindeligt job – det er stadig et kald. Jeg plejer at sige, at min træffetid er hverdage i dagtimerne eller i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i weekenden.

Man kan dog akut få brug for at tale med præsten, og jeg kan nås via mail på amak@km.dk eller en opringning på 20 84 67 38. Min fridag er om mandagen, og der kan jeg være længe om at besvare henvendelser.  

 

Annette Kruhøffer

 


 


Vikarpræst:

Provst i Næstveds østlige distrikt og sognepræst i Tyvelse-Aversi-Tybjerg-Vrangstrup-Sandby Pastorat

Vagn Birk Jensen, Tyvelse Præstegård, Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø

Tlf. 57 64 60 14, mail: vbj@km.dk

De tre sogne udgør et pastorat under Næstved Provsti i Roskilde Stift