Velkommen til Glumsø, Bavelse og Næsby Kirker

Johanne Langdal Kristiansen, konstitueret sognepræst kbf.

Tlf. 61600585 / email: jlk@km.dk

Træffetider:

Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00

eller efter aftale.

Adresse:
Glumsø Præstegård, Storegade 24, 4171 Glumsø


 


Vikarpræst:

Provst i Næstveds østlige distrikt og sognepræst i Tyvelse-Aversi-Tybjerg-Vrangstrup-Sandby Pastorat

Vagn Birk Jensen, Tyvelse Præstegård, Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø

Tlf. 57 64 60 14, mail: vbj@km.dk

De tre sogne udgør et pastorat under Næstved Provsti i Roskilde Stift