Find kontaktoplysninger

Kirkekontor
Præstesekretær Bente Jensen
Træffes på tlf. 57 64 61 21 tirsdage kl. 10-12:00

Sognepræst Annette Kruhøffer
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Tlf. 20 84 67 38

Organist Santa Reinbergs
Mandag og fredag er fridage.
Tlf. 51 39 41 73

Kirkesanger Louise Trojahn

Tlf.: 26816935

Graver
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Kontortid mand-fred. kl. 10-14:00
Tlf. 59 51 27 85
kontor@sctolai.dk

Menighedsrådet
Mail: 9519@sogn.dk

Fmd. for det fælles menighedsråd,
Anni Olsen
Bøgevej 43, 4171 Glumsø,
Tlf. 28 72 39 47
Privat mail: ao@turbopost.dk

Næstfmd. for det fælles menighedsråd,
Dorthe Mortensen,
Næsbyvej 31 A, 4171 Glumsø,
Tlf. 23 32 21 19,
Privat mail: donimo@hotmail.dk

KIRKEVÆRGER

Glumsø Kirke: Otto Høst, tlf. 57 64 71 55

Næsby og Bavelse Kirker: Arne Skagge Pedersen, tlf. 57 64 70 92

Webmaster www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
Mail: 7519@sogn.dk

Fødsler
Anmeldelse af fødsler indberettes af jordemoder til sognepræsten.

Navngivning, omsorgs- og ansvarserklæring
Anmeldes på www.borger.dk

Navneændring
Anmeldes på www.borger.dk

Dødsfald
Anmeldes på www.borger.dk
Vedrørende bisættelse eller begravelse kontakt sognepræst Annette Kruhøffer.