Find kontaktoplysninger

Kirkekontor
Præstesekretær Bente Jensen
Træffes på tlf. 57 64 61 21 tirsdag kl. 09-12:00
mail bkj@km.dk

Sognepræst Annette Kruhøffer
Storegade 24, 4171 Glumsø

Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
Tlf. 20 84 67 38

Organist Santa Reinbergs
Mandag og fredag er fridage.
Tlf. 51 39 41 73

Kirkesanger Louise Trojahn
Tlf.: 26 81 69 35

Graver
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Kontortid mand-tors. kl. 10-14:00
Tlf. 59 51 27 85
kontor@sctolai.dk
www.kalundborgkirkegaard.dk

Menighedsrådet
Mail: 9519@sogn.dk

Fmd. for det fælles menighedsråd,
Anni Olsen
Bøgevej 43, 4171 Glumsø,
Tlf. 28 72 39 47
Privat mail: ao@turbopost.dk

Næstfmd. for det fælles menighedsråd,
Dorthe Mortensen,
Næsbyvej 31 A, 4171 Glumsø,
Tlf. 23 32 21 19,
Privat mail: donimo@hotmail.dk

KIRKEVÆRGER

Glumsø Kirke:
Otto Høst, tlf. 57 64 71 55 - 21 29 09 46 - mail. otto@glumsoe.dk

Næsby og Bavelse Kirker:
Arne Skagge Pedersen, tlf. 57 64 70 92 - 21 71 20 71 - mail arne@glumsoeelservice.dk

Webmaster www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
Mail: 7519@sogn.dk

Fødsler
Anmeldelse af fødsler indberettes af jordemoder til sognepræsten.

Navngivning, omsorgs- og ansvarserklæring
Anmeldes på www.borger.dk

Navneændring
Anmeldes på www.borger.dk

Dødsfald
Anmeldes på www.borger.dk
Vedrørende bisættelse eller begravelse kontakt sognepræst Annette Kruhøffer.