Monument på fællesgraven

Den 28. maj 1996 fik Glumsø kirke opsat et monument på fællesgraven. Det er udført af kunstneren Ullrich Rössing i samarbejde med Espersens sten- huggeri, Holstebro.

Nedenfor har Ullrich Rössing beskrevet monumentet.
Det er for øvrigt også Ullrich Rössing, som har lavet nummertavlerne inde i kirken.

Monumentet til kirkegården i Glumsø er tænkt som en mindesten til fællesgraven. Stenen er samtidig i sin udformning og størrelse et samlings- punkt på kirkegården - som en salme uden ord.

Stenen er klippen, graven og håbet. Lysstrålen i mørket, håbet i den dybeste sorg og viden om det evige liv trøster dem, der søger trøst. Stenen er den åbne grav, som stadig indeholder glansen. Spejlfladen gør stenen åndelig.

Mindeskulpturen eller gravstenen er sammensat af tre dele, som tydeligt taler deres eget sprog hver for sig. Treenighedens trekant ved foden af stenen er det symbol, der leder lyset fra åbningen mellem søjlerne over til den hvælvede himmelbue med den dobbelte regnbue. Den afbrudte bue er et symbol på døden - det afbrudte liv.

Set som skulptur og monument peger rundingen hen imod præstegården og danner derved det vigtige forbindende led mellem kirken, kirkegården og præstegården.

Den sorte polerede sten er fra Bornholm og hedder "blå Rønne". De andre dele er Bohus-granit fra Sverige. De er alle behandlet forskelligt: let kløvet - poleret - jetbrændt og silkesleben.

Ullrich Rössing